www.ujszeged.hu
2024. Áldás hava (Július) 13.-a - Jenő, Henrik neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Irattár

Drót fórum

2008-04-17

Jegyzőkönyv

Lakossági Fórum

Készült: 2008. április 17-én 17.00 órakor a Fő Fasori Általános Iskolában.

Téma: A Töltés utcai magasfeszültségű vezeték

Jelen vannak:

- Farkasné Pocsai Blanka 8. vk. önkormányzati képviselő

- Kósa János Városüzemeltetési Iroda munkatársa

- Horváth Attila Építési Iroda munkatársa

- Ottmár László DÉMÁSZ

- Bodrogi Attila DÉMÁSZ

- Tamás Zoltán Ádám Budapesti Műszaki Egyetem

- Dr. Kocsis Zsolt Jegyzői Iroda munkatársa, jegyzőkönyvvezető

- Jelenléti ív szerinti közvetlenül érintett lakosokFarkasné Pocsai Blanka: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a fórumot. A téma a Töltés utcai magas feszültség vezeték sorsa. A fórum célja, hogy a lakosok, a szakértők és az Önkormányzat munkatársai leüljenek, beszéljenek a problémáról és próbáljanak megoldást találni. Bemutatja a meghívottakat, majd ismerteti a forgatókönyvet: először a DÉMÁSZ tartana egy rövid prezentációt, ezt követően kérdések következnek, végül meghallgatnák a szakirodákat. Kéri a jelenlévőket, hogy tartsák be a parlamentáris formákat és amikor felszólalnak mutatkozzanak be.

Ottmár László: Rövid visszatekintésben elmondja, hogy az 1970-es években terveztek egy távvezetéket 120 kV-os feszültségre az akkori előírásoknak megfelelően. Hangsúlyozza, hogy minden előírást betartottak. A vezeték nem 120 kV-al lett üzembe helyezve, hanem csak 22 kV-al, mert akkoriban nem volt rá szükség. Most azonban megnőtt az energiaigény, ezért kell a 120 kV. Felkérték a Budapesti Műszaki Egyetem szakértőjét, hogy az elektromosság élettani hatásairól tartson egy rövid prezentációt.

Tamás Zoltán Ádám: Bemutatkozik. Elmondja, hogy sokszor keresték már meg hasonló problémával, és reméli, hogy előadása sok mindent tisztázni fog. Azzal kezdi, hogy rögzíti a határértékeket, mely szerint egész Kelet-Európában 0-300 Hz-en működhetnek az elektromos eszközök. Magyarországon a villamosenergia szolgáltatásra 50 Hz-et használnak. A kérdés az, hogy ez milyen hatással van a környezetre: rákkeltő-e, szaporodási-fejlődési rendellenességet okoz-e, és milyenek a neurobiológiai hatása?

Az 50 Hz kétféle erőteret kelt, amelyek az emberre is hatással vannak. A villamos erőtér küszöbértéke 5000 V/m, a mágneses erőtéré 120 mikroTesla. Mindezt a 63/2004. (III. 26.) ESCSM rendelet szabályozza.

Dr. Farkas Judit: Ez azt jelenti, hogy az emeleten az érték már 200 mikroTesla.

Farkasné Pocsai Blanka: Kéri, hogy hallgassák meg az előadót, egyben az előadót is kéri, hogy pörgesse fel az előadását.

Tamás Zoltán Ádám: Az 1973-ban érvényben lévő szabályozás szigorúbb volt, mint a mostani. A testáramsűrűség értéke 30 cm-es sugár esetén 2,36 mA. A monitor, a tv 1,26 mikroTesla értéket jelent, amely egy százada a megengedett értéknek. A vezeték által keltett mágneses erőtér a II. emelet magasságában 3 mikroTesla.

Dr. Farkas Judit: A DÉMÁSZ-tól kapott tájékoztatás szerint 1,8 m magasan 10-50 mikroTesla között lesz az érték. Mi a helyzet az emeleten a 8 méternyire benyúló vezeték esetén?

Tamás Zoltán Ádám: 1,8 m magasan az érték 3 mikroTesla.

Dr. Farkas Judit: A biológiai károsítás a teljesítménnyel arányos. Ha a vezetékben nincs teljesítmény, akkor nincs hatása. Nem a 120 kV-tól félnek a lakosok, hanem a teljesítménytől, mivel ez a károsító. A DÉMÁSZ nem válaszolt erre. Mi nem fogjuk tudni, ki lesz a felhasználó, mikor használja és milyen lesz a teljesítmény.

Tamás Zoltán Ádám: 8 m belógási szintén most mértek 0.2 mikroTeslát.

Farkasné Pocsai Blanka: Köszöni az előadást. A jövőbeni tervekről kérdezi a DÉMÁSZ-t.

Ottmár László: Elmondja, hogy a vezeték jelenleg 22 kV-tal üzemel, és jelentős szerepe van Újszeged ellátásában. A feszültségváltozás lassan növekvő módon fog jelentkezni, és ennek megfelelően fog egyre nagyobb teljesítmény átfutni a vezetéken.

Farkasné Pocsai Blanka: Összefoglalja a hallottakat, amelyek szerint nincs élettanilag káros hatása a vezetéknek.

Dr. Farkas Judit: Elmondja, hogy sokkolta az embereket a tájékoztatás. A szakirodalom szerint 120 kV alatt 1 mikroTesla az érték, ezért nem értik, hogy a DÉMÁSZ miért beszél 1,8 m magasságban 10-50 mikroTesla közötti értékről. A megadott értékeket figyelembe véve az I. emeleten 117 mikroTesláról, a II. emeleten 471 mikroTesláról lehet beszélni.

Bodrogi Attila: A DÉMÁSZ nevében elismerte, valószínűleg rossz adatokat írtak.

Farkas Józsefné: A telkek eladhatatlanná váltak, értéktelenek. Vegye meg őket a DÉMÁSZ.

Dr. Bóka Zsolt: Elmondja, hogy ilyen kérdéskörben vannak precedens ügyek. A Baranya Megyei Bíróság hozott egy ítéletet, amelyet 2007-ben a Pécsi Ítélőtábla jogerőre emelt. Ebben az ügyben egy 120 kV-os transzformátor-állomásról volt szó, amely kiváltotta a lakosság felháborodását. Három éves közigazgatási eljárás zárult sikerrel, majd a polgári perben az ingatlanok értékvesztése volt a tárgy. Ebben a perben közbenső ítélet van pillanatnyilag. Tíz millió forint feletti értékről van szó. Felolvas néhány mondatot az ítéletből, amely szerint a bíróság kimondta, hogy az áramszolgáltató a lakosok felé az ingatlanok forgalmi értékcsökkenéséből keletkező károkért felelősséggel tartozik. Természetes, hogy egészségkárosító hatástól tart a lakosság. A transzformátor 100-150 m-es környezetében gyakoribbak lehetnek a betegségek, panaszok és egészségügyi problémák. Félelmet kelt a lakosokban az ilyen létesítmények közelsége. A bíróság hivatkozott a Polgári Törvénykönyvre, amely szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartásról, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A felelősséget úgy szabályozza a törvénykönyv, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A bíróság úgy gondolta, hogy lényegtelenek az ügy szempontjából az áramszolgáltató által felkért szakértők bizonyítékai, hiszen elég hogy ha a fenyegetettség meg van, amely már azt bizonyítja, hogy nem úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A bíróság megállapította továbbá, hogy már léteznek másfajta műszaki megoldások, például a földkábel, vagy a vezeték áttelepítése. Ezek nem keserítenék meg a lakók életét, nem nulláznák le az ingatlanok értékét. A pécsi esetnél most már az a kérdés, hogy mennyit fog fizetni az áramszolgáltató. Hangsúlyozza, hogy a helyi esetben több ezer ember életéről van szó.

Farkasné Pocsai Blanka: Ismerteti a Jegyző úr állásfoglalását, mely szerint 1981 és 2003 között jogszerű építési engedélyek kerültek kiadásra. Minden esetben a szolgáltatóval egyeztettek és a lakosok tudták, hogy a vezeték ott van, tehát nem vettek zsákbamacskát. A teljes áthelyezés nem tartozik az Önkormányzat kompetenciájába. Megkeresték a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalt, amely azt mondta, hogy a vezeték jogerős engedéllyel rendelkezik, amelyet nem kívánnak megváltoztatni. Azért ismertette a jegyzői állásfoglalást is, hogy kerek egész képet lássanak a helyzetről.

Ottmár László: A 70'-es években a szabványoknak megfelelően épült a vezeték. A DÉMÁSZ nem törvénytelenül járt el, jogszerű határozat alapján építette ki a hálózatot.

Lehóczkiné: Elmondja, hogy az építési engedély előtt bement a DÉMÁSZ-hoz, ahol azt igérték, hogy a vezeték 22 kV-on fog működni.

Ottmár László: Úgy érzi, hogy a lakók tartanak a vezetéktől és úgy gondolja, hogy a DÉMÁSZ szórakozik itt velük, pedig egyszerűen arról van szó, hogy megnőttek az igények.

Apró Juhász János: Elmondja, hogy ötezer lakos érintett ebben az ügyben. Egy részük bízta meg Őt, hogy járjon el és segítsen. Két interpellációt intézett a Polgármesterhez. Az első kérdése az volt, hogy köteles-e az Önkormányzat gondoskodni a választópolgárok egészségéről. A második pedig, hogy köteles-e az Önkormányzat gondoskodni a polgárok vagyoni értékeinek megőrzéséről. Nem kapott egyértelmű választ. Ugyanakkor volt a Polgármester úrnak egy mondata, amely szerint valamit kezdeni kell a vezetékkel. Utána járt a dolgoknak. Kérdezi a jelenlévőket, hogy a tulajdonlapokon kinek van szolgalmi jog bejegyezve. Egyetlen ember jelentkezik. Megállapítja, hogy akkor a többieknek nincs. A Földhivatalnál ez egy nem létező vezeték. Annak idején nem kérdeztek meg senkit, hogy bemehetnek-e a telkére vezetéket építeni, nem kértek hozzájárulást. Elmondja, hogy kb. 10%-a volt beépítve a területnek. A tulajdonosoknak jogai vannak. Ő már többször javasolta, hogy vegyék vissza a magyar jogba a DÉMÁSZ-t, ugyanis pillanatnyilag a jelen levő urak egy francia állami céget képviselnek. Javasolja továbbá, hogy senki ne járuljon hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez. Elmondja, hogy Ő úgy tudja, hogy ingatlanszakértőket kért fel a DÉMÁSZ vizsgálódásra.

Ottmár László: Elmondja, hogy 2012-ig tisztázni kell a vezetékjogi bejegyzéseket, a még be nem jegyzetteket eddig kell a Földhivatalnál bejelenteni. Ezt mérték fel az általuk felkért szakértők.

Apró Juhász János: A dolgokat kell egy irányba vinni. Példaként említi Amerikát, ahol ezek a jogi képletek gyakorlattá váltak. Úgy gondolja, hogy semmi sincs veszve.

Ottmár László: Azt mondja, szerinte sincsen veszve semmi.

Apró Juhász János: Sérelmezi, hogy a lakosokkal lekezelő módon tárgyalnak és felhívja a figyelmet a DÉMÁSZ munkatársának korábbi mondatára, mely szerint, amit leírtak adatot, az nem valós. Felteszi a kérdést, hogy ki ért azzal egyet, hogy földkábel, vagy más nyomvonal kialakítására kerüljön sor. Mindenki egyhangúlag egyetért. (taps)

Farkasné Pocsai Blanka: Köszöni képviselő társának a támogatást és a hozzászólást.

Dr. Szente Magdolna: Elmondja, hogy a Szegedi Tudomány Egyetemen neurobiológiai kutatásokat folytat. A probléma szerinte kettős. Egyrészt az ingatlanok értéke csökken oly mértékben, hogy amennyiben pert indítanának a kártalanítás összege sokkal többe kerülne a DÉMÁSZ-nak, mint a vezeték áthelyezése. Ennél azonban sokkal fontosabb az emberekben kiváltott hatás. Erre vonatkozóan kutatást végzett, amelyek szerint - nem a 70'-es években ugyan, hanem a 90'-es években végzett vizsgálatok azt mutatják - a 0,4 mikroTeslas érték már növeli a gyermekeknél a leukémia lehetőséget. A szóródó erőtér lényeges tényező. Befolyásolja az embert. Nem annyira az elektromos tér, sokkal inkább a mágneses hatás a fontos. 2007-ben jelent meg egy közlemény a Health and Physics c. folyóiratban, arról, hogy összehasonlító elemzést végeztek Kelet-Európában a mágneses tér hatásáról. Ez a tanulmány megállapítja, hogy nem tartják be Kelet-Európában azokat a standardokat, amelyeket Nyugat-Európában kötelezővé tettek. Ezen változtatni kell. Véleménye szerint, ha már a gyanú felmerül, hogy káros valami az emberre, akkor nem lehet vita tárgya, hogy ezen változtatni kell. Ha ezt nem hajlandók megtenni, a végsőkig el fognak menni. A DÉMÁSZ rosszul fog járni, mert a kártalanítás sokkal több lesz, mint az áttelepítés költsége.

Hajdú Zoltán:Villamosmérnök szakértő elmondja, hogy megpróbálta megkeresni a Szegedi Biztonsági Felügyeletet, de nem tudott kapcsolatba lépni velük, ezért a Miskolci Biztonsági Felügyeletet kereste meg, ahol úgy tájékoztatták, hogy a 120 kV-ra történő áttérés vezetékjog engedélymódosítást igényel. Az Energiahivatal engedélye szükséges abban az esetben, ha egy vezetéket első alkalommal helyeznek üzembe. Véleménye szerint ezt a lakosság az Energiahivatalnál meg tudja akadályozni. Ilyen lakósűrűségű helyen 120 kV-ot nem is engedélyeznek üzembe helyezni.

Dr. Hajász Bertalan: Figyelemmel hallgatta az előadást, és egy kiegészítést tenne. Utána nézett és megtalálta Varró György professzornak, a BME korábbi tanszék vezetőjének 2002-es évben készült tanulmányát. A tanulmány szerint 670 V/m térerősséggel számolva a minimális mérőtávolság a fal mögött élőknek (a fal 85 %-ot leárnyékol) 5 méter. Az a kérdése, hogy mi van, ha ki áll az erkélyre, vagy kinyitja az ablakot. Fontosabb ennél viszont, hogy a DÉMÁSZ azt hangsúlyozza, hogy a jog talaján állnak. Felhívja a figyelmet, hogy a jogszerű magatartás is sérthet alkotmányos alapjogot és vonhat maga után birtokvédelmi eljárást. Azzal, hogy valamit jogszerűen csinálnak, még okozhatnak kárt.

Gőcze Abáné: Elmondja, hogy a szülei a vezeték alatt laktak és nem járultak hozzá az építéshez. Minimális szél esetén is suhog a vezeték. Van a közelben egy másik csatlakozó oszlop és a kettő együtt hihetetlen mágneses hatást gyakorol az ott állóra. Érdekességként megjegyzi, hogy az udvaron álló két almafa, kétszer olyan magasra nőtt, mint a többi. Nem tudja elfogadni azt az állítást, hogy nincsen káros hatás.

Bartók Csaba: A vezetékek a házak fölött húzódnak. Kérdezi, hogy elszakadhatnak-e és mi van ha elszakadnak?

Dr. Szente Magdolna: Egy másik tanulmányra hivatkozik, amely szerint a páratartalomtól is függ, hogy milyen az erőtér a vezetékek körül. 30%-os páratartalom növekedés esetén a küszöb már csak 90%, és ez a vidék a Holt Maros és a Tisza közelsége miatt különösen magas páratartalmú vidék.

Nagy László: Amikor építették a vezetéket, már akkor itt lakott. Próbált tiltakozni, de 500 Ft-ra megbüntették. Az erre vonatkozó papírjai még meg vannak. Abban az időben az a hír terjedt, hogy a Szovjetunió és Magyarország között született egy egyezmény, amely szerint Jugoszláviát ezen a vezetéken keresztül fogják ellátni energiával. Őt már két alkalommal is érte kár. Legutóbb három éve, amikor a vezetékre fagyott 3 m-es jégdarab leesett és beszakította az autójának tetejét.

Farkas Józsefné: Kérdezi, hogy miért fordul a vezeték a Marostői utca végén?

Dr. Farkas Judit: Megkereste az ÁNTSZ-t, ahol elmondták, hogy lehet hozzájuk panasszal fordulni, de csak abban az esetben ha vannak mérési eredmények. A mérési eredményeket egy 150.000 Ft-os mérőeszközzel rendelkező szakemberrel kellene elvégeztetni, és minimum 100 mikroTesla feletti értéket kell elérni.

Farksané Pocsai Blanka: Ő is beszélt az ÁNTSZ-el, ahol azt mondták, hogy amennyiben a káros hatásnak, a megbetegedésnek a gyanúja fenn áll, akkor el lehet végeztetni, meg lehet rendelni ezt a vizsgálatot. Kérdezi, hogy rendeljék-e meg, legyen-e ilyen vizsgálat?

Apró Juhász János: Elmondja, hogy olvasta az összes hatósági állásfoglalást és nem érzi, hogy a hatósági álláspontok a polgárok érdekeit néznék. Javasolja, hogy állítsanak fel egy közös bizottságot, amely operatív módon irányítaná az ügyet és képviselné a polgárokat.

Dr. Dénes Ilona: Elmondja, hogy Ő gyerekgyógyász. Úgy tudja, hogy a DÉMÁSZ-nak van gólyamentő programja. Azt kéri, hogy legalább olyan alapossággal vegyék figyelembe az emberek érdekeit, mint a gólyákét. Szeretné, ha a szakemberek példát mondanának arra, hogy Nyugat-Európában hol van olyan vezeték, amely közvetlenül az erkélyek felett húzódik.

Bodrogi Attila: Szeretne válaszolni a kérdésekre. Elmondja, hogy a pécsi esetet ők is ismerik, azonban kicsit más az ügy, ugyanis ott egy létesítendő vezetékről van szó, míg jelen esetben egy meglévő vezeték vetette fel a kérdéseket. A vezetékjogi engedélyekről elmondja, hogy 1994-ig ezeket anélkül adták ki, hogy be kellett volna jegyeztetni a Földhivatalnál. Azóta változtak a szabályok és ezt az állapotot kell rendezni 2012-ig. Az élettani hatásokra vonatkozóan elmondja, hogy nem tud vitatkozni az elmondottakkal, ugyanakkor jelzi, hogy olyan tudományos állásfoglalás egyetlen szakértőtől sem áll rendelkezésre, amely szerint a vezetékeknek bizonyíthatóan káros hatásai lennének. A vezetékjogi engedély 120 kV-ra lett kiadva annak idején, ezért ez nem újdonság, nincs szükség újabb engedélyre. A vezeték valóban elszakadhat, de hogy érzékeltesse ennek valószínűségét 1020 km-nyi vezetéket vizsgálnak ők, és talán három évente fordul elő egy-egy ilyen eset. Ezek a vezetékek meglehetősen vastagok.

Farkas Józsefné: Azt sérelmezi, hogy a saját házában köteles mások által szabott biztonsági intézkedéseket betartani.

Bodrogi Attila: Ez így van. 1978 óta ott van a biztonsági övezet, véleménye szerint megfelel az egészségügyi előírásoknak.

Horváth Attila: A városrendezési terv tartalmazza a 120 kV-ra vonatkozó védőtávolságot. A vezeték tengelyétől számított 20-20 méterről van szó. Ez nem tiltást jelent, hanem korlátozást. Lehet építeni, de egyeztetni kell a magasságot. Másik nyomvonalat nem tartalmaz a városrendezési terv. Ha áthelyezésről lenne szó, lehet kezdeményezni a főépítésznél a városrendezési terv módosítását. 1974-ben három épület volt a nyomvonalban, a vezeték 1978-ban épült, 120 kV-os vezetékként tartották számon. 1982-től tizenhét ügyet vizsgáltak. Minden esetben a védőtávolságot betartatták.

Farkas Józsefné: Kérdezi, hogy Faraday-cellát kell-e helyezni a tetőre?

Horváth Attila: Elmondja, hogy fémlemezeket, fémalkatrészeket nem lehet a tetőre helyezni.

Farkas Józsefné: Mekkora mozgástere van az Önkormányzatnak?

Farkasné Pocsai Blanka: Gyakorlatilag semmi. A korábban említett hatóságoknak van hatásköre az ügyben.

Ottmár László: Elmondja, hogy a DÉMÁSZ 2007. novemberében szabványossági felülvizsgálatot csináltatott. Egy antennát találtak, amely rossz helyen van.

- Elmondja, hogy amikor épült a vezeték, fémkerítéseket földeléssel látták el. Ezt miért csinálták - kérdezi. Leszakadás, vagy esetleg másodlagos okok miatt?

Bodrogi Attila: Érintésvédelmi okból, valamint a másodlagos hatások miatt.

Dr. Farkas Judit: Elmondja, hogy olyan korlátozások vannak, amelyek szerint ha két ember adott méretű fémtárgyat visz, akkor ezt csak megfelelően szigetelt cipőben teheti. Vagy az autó ne álljon a vezeték alatt. Ezeket fontos, hogy mindenki elolvassa.

Dr. Szente Magdolna: Elmondja, hogy a hallottak alapján szerinte a biztonsági övezet alatt a DÉMÁSZ saját berendezésének biztonságát érti, ezzel szemben ők az emberek biztonságát féltik. Humán biztonsági övezetről beszélnek. Ez lenne a fontos.

Pászti Gizella: Elmondja, hogy ötvenegy éve lakik ezen a területen. Szeretné megtudni, hogy akik az elmúlt években meghaltak, miben haltak meg? Ő hallott már Arzheimer-korról, stroke-ról. Szeretné tudni, hogy húsz év alatt folyamatosan mennyien mentek el, és milyen okból? Kérdezi továbbá, hogy honnan kell mérni a biztonsági zónát, a feszes állapottól, vagy a belógástól?

Dr. Dénes Ilona: Elmondja, hogy azt sem tudják, hogy milyen antennák vannak a víztorony tetején és ezek a hatások mennyire adódnak össze. Néhány éve hallott egy esetről, amikor egy diófára mászó kisgyereket csapott agyon az áram, amely átütött a vezetékből.

Lehóczkiné: Szerinte növekvő energiaigény máshol is van. Azokon a területeken hogyan elégítik ezt ki?

Tóth Ildikó: A biztonsági korlátozásokat be kell tartani, amit részletesen leírnak. Ha úgy van, ahogy a DÉMÁSZ állítja, vagyis nincsen veszély, akkor mi szükség van a biztonsági előírásokra?

Apró Juhász János: Véleménye szerint az Önkormányzat a lakosság kérésére saját hatáskörben módosíthatja a városrendezési tervet.

Farkasné Pocsai Blanka: Ismét tájékoztatja a jelenlévőket arról, amit korábban már felolvasott, hogy az Önkormányzatnak nincs hatásköre az ügyben, tehát a Képviselő úr ezt rosszul tudja. A már említett hivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Kéri, hogy a közös gondoskodás érdekében alakítsanak ki egy önműködő csoportot, amely tovább folytatja a vizsgálódást.

Összegezve az eddig hallottakat úgy érzi, hogy az egyik kérdés az, hogy van-e egészségkárosító hatás. Itt továbbra is megmaradtak a kérdőjelek. A másik, hogy mekkora az ingatlancsökkenés értéke. Itt is megmaradtak a kérdőjelek. Úgy látja, hogy a DÉMÁSZ és a megjelentek véleménye nem találkozott. Felajánlja, hogy dr. Farkas Judittal együtt - aki eddig is vitte az ügyet - az itt készült jegyzőkönyv birtokában tájékoztatják a Jegyző urat.

Tóth Ervin: Válaszolni szeretne a DÉMÁSZ képviselőinek. Elmondja, hogy akik itt jelen vannak, felkészültek erre a fórumra. Tudja, hogy nem az Önkormányzat kompetens ebben az ügyben. Elment a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz, ahol azzal fogadták, hogy ő már a sokadik, aki ebben az ügyben érdeklődik. Úgy tájékoztatták, hogy magát az engedélyt az országos központ adta ki és ők nem akarnak ezen az engedélyen változtatni. Teljesen elutasítóak voltak. Dr. Farkas Judit is megkapta a levelet, amely szerint ez a hivatal jogosult dönteni a fennmaradásról vagy a megszüntetésről. Ők azonban elutasítóak. Javasolja a DÉMÁSZ-nak, hogy legközelebb sokkal alaposabban készüljenek fel a tárgyalásra. Javasolja továbbá, hogy Apró Juhász János képviselő indítványára válasszanak bizottságot. Kéri a DÉMÁSZ képviselőit, hogy közvetítsék a kialakult helyzetet a cég francia tulajdonosainak. Elmondja azt is, hogy a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál arról tájékoztatták, hogy Szőregnél leviszik a vezetéket a föld alá, és egy pillanatnyilag ott működő 20/10-es transzformátor állomást ki kell cserélni ahhoz, hogy a 120 kV-ot elbírja. Ehhez viszont biztos, hogy engedély kell. Megnyugtatja a jelenlévőket, hogy amíg ezt a műtárgyat nem cserélték ki, addig nem mehet a vezetékben 120 kV.

Ottmár László: A korlátozásokkal kapcsolatosan azt válaszolja, hogy a korlátozásokra azért van szükség, mert akkor van veszély, ha a szabályokat nem tartják be.

Tóth Ildikó: Elmondja, hogy a kérdése azért vetődött fel, mert Dr. Farkas Judit korábban példákat említett.

Ottmár László: Megerősíti azon véleményt, hogy a DÉMÁSZ feltételezi, ha a szabványokat betartják, akkor ez nem káros az egészségre.

Bodrogi Attila: Elmondja, hogy földkábel ugyanilyen sugárzási adottságokkal rendelkezik és a földben 1,5 méter mélyen futna, tehát rosszabb lenne a hatása, mint most.

Farkas Józsefné: Szerinte az áthelyezésre kellene a hangsúlyt fektetni.

Dr. Szente Magdolna: Azt kérdezi a DÉMÁSZ képviselőitől, hogy az itt tapasztaltak után, megfordul-e a fejükben, hogy más műszaki megoldást alkalmazzanak? Felhívja a figyelmüket arra, hogy az elhangzott tájékoztatás alapján ha át akarják helyezni a kábelt, lehetőség van a szabályozási terv módosítására.

Bodrogi Attila: Ez a döntés nem tartozik az ő kompetenciájukba, de be fognak számolni a vezetőknek.

Farkasné Pocsai Blanka: Javaslatot tesz az említett operatív bizottság összetételére: Dr. Farkas Juditot, dr. Szente Magdolnát, dr. Bóka Zsoltot és dr. Szabó László képviselő urat javasolja. Ha a jegyzőkönyv elkészül hétfőre, ezzel együtt tájékoztatni fogja a bizottság a Jegyző urat.

Dr. Farkas Judit: Kéri, hogy dr. Szabó László képviselő helyett - mivel Őt sosem tudják elérni - Apró Juhász János képviselő urat vegyék a bizottság tagjai közé. Megköszöni mindkét képviselő munkáját és kéri a megjelenteket, hogy adják meg e-mail címüket, azért hogy tájékoztatni tudják őket.

Tóth Ervin: Ő is javaslatot tesz a bizottság összetételére: Dr. Farkas Juditot, dr. Szente Magdolnát, Dr. Bóka Zsoltot, Dr. Hajász Bertalant valamint a két említett képviselőt javasolja.

Dr. Farkas Judit: Tóth Ervint is javasolja a bizottságba.

Tóth Ervin: Kérdezi, hogy a vendégeknek kell-e erről a bizottságról, illetve az összetételéről hallani.

Farkasné Pocsai Blanka: Elmondja, hogy ez a fórum nyilvános, a bizottság működése is a nyilvánosság előtt zajlik majd. Ismerteti a bizottság összetételét: Dr. Farkas Judit, Dr. Szente Magdolna, Dr. Bóka Zsolt, Dr. Hajász Bertalan, Tóth Ervin, Apró Juhász János, Farkasné Pocsai Blanka.

Köszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja a fórumot.

Farkasné Pocsai Blanka

 

Bogár László - A rendszerváltás bukása

Tóth Béla: Teremtő Joó Istvánék emlékező könyve

Bogár László: Ideg-rendszer váltás

Aki Európából (is) látta Magyarországot...

JAAP SCHOLTEN - Báró elvtárs

Dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története

Bogár László - Magyarország és a globalizáció

Vadételek

Bogár László - Hálózatok világuralma

Lengyel András: A „másik” Móra

Mangalica

Lengyel András: „Közkatonái a tollnak...”

Mé piros a gólya csőre?

Csemer Géza: Szögény Dankó Pista

Tömörkény István: Hétről hétre

Bálint Sándor - A szegedi paprika

Szegedi képeslapok – A képeslapok Szegedje

Péter László: Néprajz, népműveltség

Péter László: A város cselédje

Síklaky István - Létbiztonság és harmónia