www.ujszeged.hu
2024. Áldás hava (Július) 13.-a - Jenő, Henrik neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Irattár

Szegedi jeleseink végső nyughelyeinek védelme - emlékeztető ( jegyzőkönyv )

2008-06-11

Szegedi jeleseink végső nyughelyeinek védelme - emlékeztető ( jegyzőkönyv )

A távollétemben megtartott megbeszélés melyet finoman úgy időzítettek, hogy ne is tudjak ott lenni.
(Engem, az előterjesztőt informáltak a már kijelölt közeli időpontról... - Ilyen a bürokrácia stratégiai fegyverzete.
A mellőzhetetlen reflexióimat így az adott szövegrészben zárójeles megjegyzésekkel jelzem. (Sz.)


EMLÉKEZTETŐ

mely készült 2008. június 02-án  Polgármesteri Hivatal 201.sz szobájában,
szegedi jeleseink végső nyughelyeinek védelme tárgyában.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

Fehér Dóra:
A jelenlevőket tájékoztatta, megbeszélés okáról és közli, hogy dr. Szabó László önkormányzati képviselő elfoglaltsága miatt megjelenni nem tud. Képviselő úr arra kérte a Hivatalt, hogy e téma kidolgozása során vegyük figyelembe az Önök szakmai tudását ismereteit. Előadja, -és egyben átadja mindenkinek a kimutatást- hogy Szegeden a díszsírokat illetve díszsírhelyek gondozását a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000.(IX.14.) Kgy. rendelet szabályozza. Jelenleg a Belvárosi temető 3 díszparcellájában 200 díszsír található.
Szeged Közgyűlése 2001-ben határozattal rendelkezett 41 db jeles személyiség sírjáról, melyet örökös gondozásba vett, illetve 2002-ben 95 db sírt védettség alá helyezett. Az örökös gondozásba vett sírok számát nem kívánja a Hivatal bővíteni.
Dr. Szabó László képviselő magán indítványában illetve a személyes egyeztetés során arra kérte a Hivatalt, hogy minél kisebb
költségráfordítással, dolgozza ki annak lehetőségét, hogy Szeged neves embereinek végső nyughelyét ne lehessen felszámolni.
Felkérte a jelenlevőket, hogy mondják el véleményüket, annak figyelembe vételével, hogy a védettség fogalmát, kritériumait nem határozza meg jogszabály, ezért annak illetve a méltó személyek sírhelyeinek kijelölésében kérjük segítségüket.

Bodor Dezső a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke:
Ismertette, hogy a mérnök sírokra 1-1 szál virágot visznek halottak napja alkalmából. Ezen felül apróbb helyreállítást is vállalni tudnak. Kérik a temető segítségét a lejárt sírokkal kapcsolatosan. 2004-ben állítottak össze egy fényképekkel illusztrált beszámolót a mérnöksírokról, melynek egy példányát átadja. A beszámoló felmérést és feladatot határoz meg a mérnöksírok gondozásával kapcsolatban.

Hódi Lajos a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezetője:
Sajnálja, hogy Szabó képviselő nincs jelen. (Természetesen örül. Ha ott lennék megkapná illő bírálatát, amire maga is tudja, hogy nincs mentsége. Sz.)
Szeged példaértékű a védett sírok terén. Előadja, hogy a védettség jogi kategória és a rendelkezési jog korlátokat szab. Amennyiben védeni akarunk egy sírt akkor védessük le a Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottsággal, melynél bárki javaslatot tehet. (Ez felelősséghárítgatás, de kerülő útnak nem rossz ötlet. Sz.)
További sír védelembe helyezését nem látja indokoltnak, egyébként minden pénz kérdése. (Neki igen. Hiszen ő nem lát túl a pénzen, és fogalma sincsen a "kulturális örökség"-ről... Sz.) Helyi és külföldi példákat említ. Különösen problémásnak tarja hozzátartozók esetében a sírhely védelem alá helyezését.
Gyakorlatból tudja, hogy sok hozzátartozónak nem tetszik ha rendelkezési jogát csorbítjuk. (Ez természetesen süketelés. A legtöbb általam védelemre javasolt sír úgy van lejárófélben, hogy egyáltalán nincsen "hozzátartozó", aki megváltsa. Sz.)
Példamutatónak tartja a Mérnöki Kamara tevékenységét és Tóth Tamás munkásságát. (Éppen ő az, aki módszeresen akadályozza Tóth Tamás példamutató munkáját. A Mérnöki Kamarát pedig magam kértem föl a mérnöksírok támogatására, míg a temető-igazgató a jeles sírok védelmét ott akadályozza, ahol tudja, hiszen a Szegedi Bíróság által is megállapítottan üzérkedik a maradványokkal. Sz.)

Fehér Dóra :
Megkérdezi, hogy milyen megoldási javaslatot tud adni a védelembe vehető sírok körére, arra, hogy jeles személyek sírjai ne kerüljenek a Hivatal tudta nélkül felszámolásra.

Hódi Lajos:
Véleménye szerint a megoldás, hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést módosítani kell.

Giláné Danka Ildikó:
A védett sírok köre, az örökös gondozásba vett sírok, a díszsírhelyek mind más határozatban illetve rendeletben található. Tekintettel arra, hogy ez így nem átlátható, szükséges lenne egy egységes rendelet kidolgozására.

Hódi Lajos:
Nem rendeletet kell alkotni, hanem egy virtuális nyilvántartást. Már működik a honlapjuk melyen megtalálhatóak az információ, és különböző megemlékezési könyvek kiadásában is részt vesznek.
A sírokat 1 évig nem számolják fel, valamint bizonyos sírok esetében még 4 év türelmi időt is biztosítanak. Nincs olyan, hogy eldózeroljanak egy sírt, hanem lemélyítik és rátemetnek.

Fehér Dóra:
Dr. Szabó László indítványában a síremlékek vonatkozásában is védettséget javasol. Tud-e erre vonatkozóan megoldási javaslatot adni.

Hódi Lajos:
Egy példát említ, mely esetben a síremlék rádőlt egy emberre. (Már fa is dőlt rá emberre parkban. Talán ott is ki kellene vágni az összeset. Sz.) Ezzel a példával csak szemléltetni akarta, hogy milyen veszélyes védelem alá helyezni egy síremléket, hiszen akkor a fenntartása is az önkormányzatra hárul, hiszen aki rendelkezik a sírjel fölött az felel érte. (A honi zsidótemetőkben, nincs sírmegváltás, nem 25 éves bérleti jog, hanem, örökre megváltott sírhely az elhunytak osztályrésze, mégsem rémítkeznek sorozatos sírbalesetekről... Sz.)

Lukács Erzsébet:
A síremlékek védettség alá helyezését a temető rendeletben tudja elképzelni. A sírok művészeti szempontból való védettsége annak védettség alá helyezési eljárása egyezzen meg a személyekre való tekintettel védettség alá helyezett sírokéval.

Bodor Dezső.
Június 10-én egyeztetést tart a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, melyre meghívja Tóth Tamást is.

Tóth Tamás:
Megköszöni a meghívást és előadja, hogy az ott elhangzott koncepciót valamint a Mérnöki Kamara által javasolt személyek nyughelyeiről elkészíti a Jegyzéket, melyet eljuttat a Hivatal részére.

Hódi Lajosnak távozni kellett, mellyel a megbeszélés lezárult

Fehér Dóra:
Megköszönte a résztvevők jelenlétét.


Szeged, 2008. június 11.

Összeállította:

Dr. Fehér Dóra és Giláné Danka Ildikó

 

A hű folyó

JAAP SCHOLTEN - Báró elvtárs

Monostori László: II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv

Bálint Sándor - A szegedi paprika

Kilófaló sütemények

Kanyó Ferenc: Világháborúk szegedi hősi halottai

Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc: Vádló Bitófák

Bátyai Gitta: Újszegedi mozaikok

Tóth Béla: Teremtő Joó Istvánék emlékező könyve

Domonkos László: Nagyenyedi ördögszekér

Bogár László : Bokros újratöltve

Juhász Antal: A szegedi táj vonzásában

Síklaky István - Létbiztonság és harmónia

Csemer Géza: Löffler-bolt, az a régi szép...

10 nap az Iszlám Államban

Földbeszántott keserűség avagy az utolsó barázda

Mangalica

Gulyás László : Edvard Bened

Bogár László - Hálózatok világuralma

Tóth Béla: In prigione