www.ujszeged.hu
2024. Ígéret hava (Május) 20.-a - Bernát neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Évforduló: Pünkösd hétfő


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo


II. Többnemzetiségű Államok Keletkezése és Felbomlása Közép-Európában konferencia Szegeden

A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK), a Közép-Európai Közlemények folyóirat (KEK), az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszéke és a Móra Ferenc Múzeum többfordulós konferenciasorozatot szervez a közép-európai államok 19-20. századi történetéről, gazdasági életéről és regionális fejlődéséről. A második fordulóra 2010. március 5-én, pénteken, a szegedi Móra Ferenc Múzeum főépületében (Roosevelt tér 1-3) kerül sor.

Program

09:15 — 10:00 REGISZTRÁCIÓ

10:00 — 12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

10:00 Dr. PhD Zombori István, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójának üdvözlő beszéde és Dr. habil. Marjanucz László (SZTE) megnyitó beszéde
10:10 Prof. Dr. Kaposi Zoltán (PTE): A közös piac és elmaradott térségek a Habsburg-birodalomban. A peremterületek felzárkózási esélyei (1867-1914), különös tekintettel a Felvidékre.
10:30 Prof. Dr. Majoros István (ELTE): Szibériában született Csehszlovákia? A Csehszlovák Légió.
10:50 Prof. Dr. Szávai Ferenc (Budapesti Corvinus Egyetem): Az első csehszlovák állam születése és bukása nemzetközi jogi szempontból.
11:10 SZÜNET
11:20 Prof. Dr. Pók Attila (MTA TTI): Magyar politikai álláspontok Csehszlovákia megalakulásáról.
11:40 Prof. Dr. Fülöp Mihály (Budapesti Corvinus Egyetem): A nagyhatalmak és londoni csehszlovák kormány visszatérése Csehszlovákiába és a felvidéki magyarság sorsa 1943-1945.
12:00 Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Állam és nemzet Közép-Európában, a csehszlovák államok bukásainak tanulságai.

12:20 — 13:20 EBÉDSZÜNET

13:20 — 18:00 SZEKCIÓÜLÉSEK

I. Az Osztrák–Magyar Monarchia és közeli (Olaszország), illetve távoli szomszédai (Baltikum)
Szekcióelnökök: Nagy Mariann és Keczer Gabriella
13:20 Nagy Mariann: A nemzetiségi viszonyok változása Magyarországon a dualizmus korában
13:40 Pap József: A szlovákok által lakott választókerültek vizsgálata a 20. század első éveiben
14:00 Bácsfainé Hévizi Józsa: Nyelvtörvények és nyelvhasználat tisztázatlan kérdései a 19. századi Magyarországon
14:20 Nagy Miklós Mihály: Egy elmulasztott történelmi lehetőség az osztrák-magyar gyarmatosítás
14:40 Vizi László Tamás: A trianoni diktátum aláírója: a politikus Benárd Ágoston
15:00 Pfuscher Emese: Az Osztrák-Magyar Monarchia filmeken
15:20 SZÜNET
15:40 Polgár Tamás: Vilnius vagy Wilno (1918-1923). Egy soknemzetiségű város az első világháború végén
16:00 Németh Ádám: Wilno – Вiльня – Вильна – ווילנע – Vilnius. A litván főváros nemzetiségi, vallási összetétele és annak permanens átalakulása a XIX-XX. században
16:20 Andreides Gábor, Nagy István Ferenc: Egy nem létező nemzet a többnemzetiségű Olaszország
16:40 Takács Gyula: A Mackensen-hadseregcsoport átvonulása Magyarországon
17:00 Keczer Gabriella: Oktatásirányítás az Osztrák-Magyar Monarchiában
17:20 Tóth István: Szlovák társadalmi egyesületek a dualista korszakban
II. Csehszlovákia és Szlovákia 1918-tól napjainkig
Szekcióelnökök: Suba János és Gulyás László
13:20 Huszárokiva Erika: A kiskereskedelem fejlődése Szlovákiában az ezredfordulótól napjainkig
13:40 Dobai Korcsmáros Enikő: Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszerváltástól napjainkig
14:00 Kosárová Szilvia: A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák-magyar határtérségben
14:20 Szabó Ingrid: Munkaerőpiaci folyamatok a szlovák-magyar határ mentén
14:40 Morvay Endre: Magyarország és Szlovákia: Munkaerőpiaci trendek és problémák
15:00 Bartók Béla: A rozsnyói egyházmegye magyarországi kormányzása a két világháború között
15:20 SZÜNET
15:40 Spisák Mónika: A retribuciós eljárások mint a poltikai játszmák eszközei
16:00 Bánhidy Anita Éva: A felvidéke magyarok meghurcoltatása a második világháború után
16:20 Kugler József: A Csallóköz és a csehszlovák állam
16:40 Suba János: Csehszlovákia déli határszakaszának kijelölése 1921-1925
17:00 Miszlay Zsolt: Kárpátalja vasúthálózatának alakulása az 1939-es területi visszacsatolás következtében
17:20 Majdán János: A vasúthálózat változásai Csehszlovákia megalakulása után
17:40 Miklós Péter: A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyházi vonatkozásai Csanád vármegyében
III. Jugoszlávia és Románia a 19. századtól napjainkig
Szekcióelnökök: Papp Norbert és Kókai Sándor
13:20 Papp Norbert: A déli irány a magyar geopolitikai gondolkodás szintjeiben
13:40 Lörinczné Bencze Edit: Az EU további bővülése: a jugoszláv utódállamok
14:00 Reményi Péter: A jugoszláv városhálózat rang-nagyság eloszlásának változásai
14:20 Pámer Zoltán: A bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság politikai földrajza
14:40 Mérei András, Szalai Gábor: A „Schwabische Türkei” németségre ható politikák a két világháború között
15:00 Papp Tibor: A monarchiabeli szerb sajtó viszonyainak alakulása a 20. század elején
15:20 SZÜNET
15:40 Sallai János: Gazdasági kapcsolatok a román-magyar határon a 19. század második felében
16:00 Bánhidy András: Az 1921. évi romániai földreform
16:20 Kókai Sándor: A Bánság etnikai kulturális közösségei és szervezetei a 20. század elején
16:40 Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi katolikus státus
17:00 Gulyás László: Az 1925 évi román közigazgatási reform
IV. Regionális és földrajzi folyamatok Közép-Európában
Szekcióelnökök: Székely Andrea és Csüllög Gábor
13:20 Csüllög Gábor: A trianoni határok szerepe Magyarország térszerkezetének kialakulásában
13:40 Székely Andrea: Az eurorégiók szerepe a határok lebomlásában
14:00 Szabó Sándor: A Nyugat- és Közép-Dunántúli régió iparszerkezete a dualizmus korában és a két világháború között
14:20 Kocinszky György, Kuttor Dániel: Változó gazdasági térszerkezet Kelet- és Közép-Európában, különös tekintettel Magyarországra és Szlovákiára
14:40 Demeter Gábor, Radics Zsolt: Fejlettségi különbségek járási szintű vizsgálata a Duna-medence középső és alsó szakaszán a két világháború között
15:00 Szabó Richard: Hitelintézetek átalakulása az 1920-as határváltozások következtében
15:20 SZÜNET
15:40 Starics Roland: A kisipar jelentősége a Nyugat-Dunántúlon a szocializmus éveiben
16:00 Lux Gábor: Periférikus iparfejlődés, szerkezetátalakítási törekvések: Baranya megye és az államszocialista iparpolitika
16:20 Molnár Ernő: Románia rendszerváltás utáni ipari szerkezetváltásának globális és regionális aspektusai
16:40 Gyermán István: Az orosz-ukrán gázválság hatásai Horvátország, Bosznia és Szerbia földgáz ellátására
17:00 Besze Tamás: A 20. századi Magyarország a globális városrégiók fogságában
17:20 Zsótér Brigitta: A mezőhegyesi cukorgyár bezárásának körülményei

Dr. Gulyás László

 

Aki Európából (is) látta Magyarországot...

Kovács Teréz: Szegedi képes szakácskönyv

Takács Tibor: Huszárok a hadak útján

Dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története

Kenyér és Bor

Lengyel András: A „másik” Móra

Wolf Schenke - A sárgák háborúja

Péter László: Néprajz, népműveltség

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán

Raffai Ernő - Balkáni birodalom

Szegedi képeslapok – A képeslapok Szegedje

Péter László: József Attila Szegeden

Manipulált mértéktelenség

Juhász Antal: Parasztok, pásztorok, kézművesek

Kecske ételek

Péter László: Csongrád megye irodalmi öröksége

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről

Péter László: Szegedi tudósítások

Juhász Antal: A szegedi táj vonzásában

Írások a Nagyárvízról