www.ujszeged.hu
2024. Áldás hava (Július) 13.-a - Jenő, Henrik neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Irattár

Törvényességi kifogás A Lövölde liget elpusztítására ellen

2007-10-14

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!

Törvényességi kifogással élek a Dél-Újszeged legjelentősebb természeti értékének elpusztítására tett kísérlet, a Szeged Megyei jogú város 2007 szept 14.-ei közgy?űés 75653/2007 határozata ellen.
A határozatnak már a címe is félrevezető, megtévesztő, így a képviselők döntését is tévesen befolyásolta.

Az említett terület belterületbe vonása és építési területté való kijelölése egy pótolhatatlan természeti érték elpusztítását jelenti, valamint a várost egy értékes véderdő-terület kedvező áron való megszerzésétől fosztaná meg.

A nagyértékű ingatlan forgalmi értékének ilyetén megtöbbszörözése a büntetőjogi felelősség kérdését is fölveti.

Kérem a fentiek ismeretében a természet értékeinek és az egészséges élethez való jog védelmében történő intézkedését, valamint felelős döntéshozatalát.

Tisztelettel:

Dr Szabó László
Szögedi Védegylet
elnök

2007. okt. 15.

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
6721 Szeged Rákóczi tér 1.Dr. Siket Judit
Hivatalvezető Asszonynak

Tárgy: Törvényességi kifogás.


Tisztelt Hivatalvezető Asszony!


A Szögedi Védegylet elnöke az alábbi törvényességi kifogással élünk a Szeged M. J. Város 2007. szeptember 14.-én tartott Közgyűlése napirendjén 75653/2007. iktatószámon tárgysorozatba vett (előterjesztő: Dr. Botka László polgármester) és „Szeged Lőtér I. és Lőtér II. ütem településrendezési szerződései és belterületi határmódosítása” címen szereplő és elfogadott Kgy. határozattal szemben, és ezúton kérjük ezen közgyűlési határozat megsemmisítését!

A Szeged Megyei jogú Város Közgy?lésének többsége által elfogadott közgyűlési határozat több ponton sérti a Magyar Köztársaság alkotmányos jogelveit és a felelős gazdálkodás törvényes kereteit, ekként Szeged város – közvetve polgárainak – jelentős természeti értékvesztését eredményezi.
A terület képviselőjeként Dél-Újszeged „fejlesztésének” ingatlanspekulációs terveit csak ellenzem. Az ingatlanspekulánsok érdekeit szolgáló átgondolatlan tervek helyett a lakosság érdekét javaslom a városatyák figyelmébe!
A Lőtér és környékének beépítési terve egészében véve átgondolatlan, városellenes, és lakóit – különösen Dél-Újszeged lakóit – csakúgy, mint a Város múltját, értékeit és lehetőségeit egyaránt semmibe veszi. Az előterjesztés nevezéktana is zavaros. A „Lőtér I.” sosem volt lőtér! A „Lőtér II. ütem” az egykori Lőtér, azaz a Lövölde területe. Az előbbi terület 154 magántulajdonos, míg az utóbbi egy tulajdonos birtokában van. A tévesen „Lőtér I. ütem”-ként emlegetett terület beépítésének semmi elvi akadálya nincsen, csak gyakorlati, mivel „gyakorlatilag” megközelíthetetlen. A Törökkanizsai utca, mint egyetlen egysávos út vezet hozzá.
Mint ahogyan már többször is jeleztem, a terület megközelíthetősége érdekében is először egy sugárút jellegű feltáró utat kell tervezni és építeni, majd annak nyomában a Tisza felől kezdeni meg a beépítés ütemezését.
A jelenleg is ligetként álló volt Lövölde („Lőtér II.”) belterületbe vonása most semmi másra nem való, mint a (külföldi) tulajdonos gazdagítására. Ingatlanja értékét a kiárusítás előtt megtöbbszörözi. Ennek támogatása nem lehet városi feladat!
A dél-újszegedi beépítések (ütemezése) kapcsán újfent ahhoz igazítaná a balvezetés Városunk hosszú távú fejlesztését, ami egy külföldi befektető magánérdeke. Ez Szegednek és minden szegedinek egyaránt megalázó. Amíg a ma is ligetként élő zöld területet fölszámoljuk, föláldozunk mindent, amire pedig a helyi lakosoknak a kertváros jövőjében bizonyosan nagyobb szükségük lenne.

Indítványoztam, hogy – további városellenes magánérdekek képviselete helyett – Városunk Közgyűlése ezennel a volt Lőtér, más néven Lövölde területét

A. nyilvánítsa helyileg védetté (ahogyan már szakértői véleményezés alapján 4 éve is indítványoztam)
B. vásárolja vissza a jelenlegi magántulajdonostól (amennyiben az polgári öntudatból nem ajánlja fel azt önként szeretett városának)
C. nyilvánítsa és alakítsa közparkká
D. Hirdessen tervpályázatot, ami a dél-újszegedi beépítés tervezésében európai szempontokat is figyelembe vesz. Élhető új városrészt tervez, közösségi térrel, parkkal a közepén.

A módosító indítványomat elvetették, ezzel több százmilliós haszontól fosztották meg városunkat. A liget elpusztításával pedig több százmillió Ft értékű kárt okoznak Szeged városának.

Szeged város jelen vezetése az elmúlt évek folyamán jónéhány védett fát és fasort kivágatott jogellenesen. Egy a sok példa közül: a Torontál tér védett faegyüttese, melynek jogsértő elpusztítása ellen tiltakozó főkertészt is eltávolították a városházáról a jogorvoslat helyett! Ezen ügyek kivizsgálását is figyelmébe ajánlom!

A helyben élő 47 védett faj és a különleges véderdő jellegű szerkezet valamint helyzet egyértelműen indokolja védetté nyilvánítását és erdőterület, ill. ligetkénti megtartását. A Lövölde liget erdőterületének beépítése és véderdőként működő területének fölszámolása a város és annak lakosai számára egyoldalúan hátrányos, indokolatlan és felelőtlen, valamint jogsértő lépés a városvezetés részéről.

A részletes indoklást a későbbiekben mellékeljük.
Addig is a nyilvános közgyűlésről készült TV fölvételt ajánljuk szíves figyelmébe.
Ezt a Szegedi Városi Televízió a Város érdekében, valamint a nyilvánosság és
a törvényesség jegyében szívesen bocsájtja majd az Ön rendelkezésére.


Tisztelettel:

……………………………………
Dr. Szabó László
Szögedi Védegylet, elnök


Kelt.: Szeged, 2007. október 14.-én

 

Bogár László: Ideg-rendszer váltás

Péter László: Szegedi seregszámla

Péter László: Radnóti Miklós

Földbeszántott keserűség avagy az utolsó barázda

A magyar név megint szép lesz... (szerk: Földesi Ferenc)

Magyarország felszámolása

Péter László: Árvízi emlékek Szegeden

Péter László: Szegedi számadás

Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc: Vádló Bitófák

Péter László: József Attila Szegeden

Kenyér és Bor

Tóth Béla: In prigione

Veress D. Csaba: A szegedi vár.

Takács Tibor: Huszárok a hadak útján

Helyünk és sorsunk Európában

Tóth Béla: Kutyák, birkák, szamarak

Lányi András: Az ember fáj a földnek (Utak az ökofilozófiához)

Domonkos László: Nagyenyedi ördögszekér

Aranyszarvas földjén

Szeged útikönyv – 10 séta a városban