www.ujszeged.hu
2024. Szelek hava (Április) 20.-a - Töhötöm, Aladár, Tivadar, Tihamér neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Hírlevéltár

2008-12-12 - Miért is lett sürgős az ezer éve nyugvó ösi örökségünk kikaparása?

Az új Szöged hírlvevele

Miért is lett sürgős az ezer éve nyugvó ősi örökségünk kikaparása?


A téli időszakban is az M43-as érdekében dolgoznak a múzeumi szakemberek...
Fagyban, sárban és tökéletesen alkalmatlan körülmények között is...

"A kutatást 2009. április 30-ig kell elvégezni. "

De vajon, miért is?
Miért is lett sürgős az ezer évek óta nyugvó ősi örökségünk kikaparása?
Miért is kell kapkodással veszélyeztetnünk az egyszer és csakis egyetlen egyszer föltárhatót?!

Mert épülne a Várost elkerülő út... amely alapföltétele lett volna már Románia és Bulgária (a Kelet-Balkán) EU-csatlakozásának is !

Talán már elfelejtettük mit is ígért a baloldal polgármester-jelöltje 2002-ben?
Két hidat, meg elkerülő utat... vagyis az átmenő forgalom teljes megoldását...

Ehelyett - az elkerülő út híján is - 4 év népámítás után tudván tudva mulasztását, a romániai EU-csatlakozás vitájában "elfelejtett" fölszólalni, hogy Szegeden (meg Makóval a Maros mentén) még egyáltalán nem állunk készen a csatlakozásukra! Az útjainkkal sem! (Hát még a többivel!)
(Azt, hogy Románia sem teljesítette a parlamentünk által szabott föltételeket, meg a székelység is ellenezte így a csatlakozást, azt már itt nem is említem...)

Románia Verespatakostul, kirekesztőn magyarellenestül csatlakozott!

Kirekesztő, magyarüldöző, de legfőképpen köpönyegforgató bojárpolitikájukkal vezérköreinket is behállózták...
Na és mi történt? Minő meglepetés:
Ránk ömlött a Kelet-Balkán immár 5-szörös teherforgalma.
Tarol a zaj-, a por- meg a füstártalom.
Depresszió, daganatok és balesetek !!!
Ezt teremtette Botka László "felelős politizálás"-a !
(Sok egyéb szellemi, lelki és anyagi nyomorúság között.)

Vajon összeszámolta-e már valaki, hány halottja van a meg nem valósult elkerülő útnak, melynek ígéretével a vörös rezsim választást nyert 2002-ben ...

És vajon van-e felelős?
Hát persze, hogy van!
A vörös vonal! Mely Nemzetet és Hazát legázol, saját hatalma érdekében...

Saját felelősségüket pedig tologatják. Mint mindig.

Másokat fenyegetnek. Mások remegnek az ő bűneik és mulasztásaik miatt.

A régészeket sürgetik az ígérgető késlekedők, az országvesztők meg a szegedi balvezetők ...A felelőtlen balvezetés sürget, miközben a választási ígéretüktől 6 évet adhattak volna rá a valódi szakembereknek !!! Múltunk kutatóinak... az egyszer föltárható dolgok, őseink végső hagyatéka tudóinak... Hogy őseinkhez méltó tisztességgel, teljes alapossággal, a szakma legmagasabb színvonalán végezhessék munkájukat...

Ígérgetett a városvesztő elit... majd 6 évig semmi nem moccant, aztán meg az ezredéves kincseket hányatja ki nagy sebtében és ezzel azok jó részét téteti tönkre örökre... ahogyan ezt már megtette a belváros szívében is nemegyszer az elmúlt esztendőkben...
(Lásd a szögedi középkorra, meg a honfoglaláskori városmagra rábetonoztatott Tömörkény-szörnyedvényt...)

Tömörkény Gimnázium "fölújítás"...


A védett belső homlokzat ablakai hűvös halomba', esőbe', sárba'... Az Árpád-korra (föltáratlan leletekre) betonozott "új épület" kiszorította őket is! - 660 milliós (!) neobolsi beruházás !!!

Pusztítás, vagy felújítás? (2007-03-08, Webradio)

A neovörös gépezet most elindult... a lenini úton...
Ezer éves leleteket kell most hamarjában kikaparni, mert nem nyughat a neobolsevista propaganda gépezet !
Most sürgős! Nemtán a következő választás győzelmi ígéretére hajtanak!? Az pedig fontos!
Újabb 30 milliárd forintos hiány megteremtése a tét!
Sok bőrt lehet még lerángatni a megkínzott Városunkról. Szegedből még van mit kifacsarni!
És ezt ők meg is teszik!

Ősi örökségről, hagyományról, régészetről nincs fogalmuk, ilyen szavak a bolsevizmus alapszókincsében nem ismeretesek!

Ne feledjük, az "elvtársak" himnusza - melyet pártgyűléseiken ma is átszellemülten zengenek - máig így szól:

"A múltat végképp eltörölni !"

Ezt teszik most is...
De remélhetőleg egyszer végre fölébred a Szögedi Nemzet!

Szebb Jövendőt!

kíván
a Szögedi Védegylet nevében
Dr Szabó László
email: dr.szabolaszlo@ujszeged.hu
web: www.ujszeged.hu

A régészet nem tartozik egy nemzetellenes, kiárusító kormány sikerágazatai közé, ezért a támogatottságuk is igen visszafogott.
A múzeum és a szakemberei azonban nem panaszkodnak. Csak végzik a hivatásukat és nyilatkoznak tudóshoz illően, a sanyargatás közepette is visszafogottan, derűlátó tárgyilagosan...

Örüljünk hát Velük most a megmentett anyagnak! Lássuk a lelkiismeretes szakemberek munkájának szép eredményeit!
A politikai nyomás és sürgetés miatt veszélyeztetett anyagon még aggódhatunk eleget a tavaszon...

Lássuk hát a múzeum közleményét :


A téli időszakban időjárási okok miatt ugyan a régészeti terepmunka leáll az M43-as autópálya nyomvonalán; az elmúlt hónapokban előkerült leletek restaurálása viszont minden eddiginél nagyobb intenzitással folyik a Móra Ferenc Múzeum restaurátor műhelyében.

A közgyűjtemény a munka e részéről is tájékoztatni szeretné a közvéleményt, ezért december 12-én, pénteken 11 órakor a múzeum Boross József utcai raktárában dr. Zombori István megyei múzeumigazgató, Balogh Csilla, az M43-as ásatás koordinátora és a restaurátor szakemberek számolnak be a régészeti munka eddigi tapasztalatairól, illetve a következő hónapok restaurálási feladatairól.

A Móra Ferenc Múzeum 26 lelőhelyen közel 223 ezer négyzetméter feltárására szerződött. A kutatást 2009. április 30-ig kell elvégezni. Ez év július vége és december eleje között, alig több mint 4 hónap alatt a Móra Ferenc Múzeum hét csapattal az intézmény által vállalt valamennyi lelőhelyen elvégezte a szerződésben vállalt feltárási munkát, összességében több mint 229 ezer négyzetméter felületen került sor régészeti kutatásra.

Eddig összesen 2918 objektum feltárása és dokumentálása történt meg. Tizenkét esetben a lelőhelyek a nyomvonalban tovább nyúltak a kijelölt területeknél, s közülük hat lelőhelyen a területbővítés miatt 2009 tavaszán folytatják a munkát a régészek. Előreláthatóan közel 35 ezer négyzetméternyi terület feltárása húzódik át a következő évre.

A „megkutatott lelőhelyeken" a neolitikumtól a késő középkorig minden régészeti korszak leletanyaga képviselve volt. Az őskori lelőhelyek többsége a bronzkor kései fázisára tehető, a rézkor és a korai bronzkor nyomai csak szórványosan jelentkeztek.

Összegezve az elmúlt hónapok eredményeit elmondható, hogy az M43 építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások során Csongrád megye egy eddig viszonylag kutatatlan területén volt lehetőségük a Móra-múzeum régészeinek nagyfelületű ásatásokat végezni. A szakemberek véleménye szerint a feltárt lelőhelyek mind az előkerült objektumok jellege és száma, mind pedig az eddig a közgyűjteménybe került több száz rekesznyi régészeti leletanyag alapján igen jelentős és új eredményeket hoztak.

Mellékelve küldök néhány légifotót, amelyek az ásatás leállása előtti napokban készültek; a képek használata esetén kérjük, „a Móra Ferenc Múzeum felvétele" kitételt szerepeltessék.

Medgyesi Konstantin
sajtóreferens
Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Múzeumok
20-82-32-170
medgyesi.konstantin@mail.museum.hu

Képek

a Móra Ferenc Múzeum felvételei

Csonkországunkban a "szabad"-nak gúnyolt sajtót a pártsajtótermékek uralják, melyek a Haza becsülete elé kiszolgált, vagy megbízó pártjaik érdekeit helyezik. E fősodratú sajtó persze pártérdeke(k) szerint szól, vagy hallgat. Amennyiben Ön ezeket részesíti előnyben, úgy örömmel vesszük leiratkozását a hírleveleinkről. LEIRATKOZÁS ITT!

 

A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I.

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről

Bogár László : Örvényben

A tudás még nem bölcsesség

Péter László: Mindenkor csak feléd nézek, Szeged

Gulyás László : Edvard Bened

Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, templomok, házak

Bogár László : Bokros újratöltve

A magyar név megint szép lesz... (szerk: Földesi Ferenc)

Kilófaló finomságok

Bogár László - A rendszerváltás bukása

Bogár László - Hálózatok világuralma

Mé piros a gólya csőre?

Péter László: Árvízi emlékek Szegeden

Juhász Gyula: Ébredj, magyar!

Tápai Antal : Életutam

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán

Péter László: Néprajz, népműveltség

Péter László: Radnóti Miklós

Takács Tibor: Szülővárosom, szép Szeged