www.ujszeged.hu
2024. Áldás hava (Július) 13.-a - Jenő, Henrik neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Irattár

Hippokratészi Eskü hajdan és ma (Dr. Sz. L.)

2007-11-28

Hippokratészi eskü - (hippokráteiosz horkosz)


A Hippokratészi eskü 1100-as évekből származó büzánci kézirata kereszt alakba rendezve.

Hippokratészi eskü
( Medical Tribune cikk, Dr Szabó László írása 2007. november )

Mozaik Kósz-szigeti Aszklépieíon dór dialektusban Aszklapieíon (latinosan aesculapium) padlózatáról.

Középen Aszklépiosz, a gyógyisten jobbján (bal o.-n) Hippokratész, a gyógyító ül, másik oldalt pedig egy gyógyuló beteg áll.
Az Aszklépieíon gyógyító szentély volt, Aszklépiosz istennek szentelt gyógyhely .

Hipporatész gyógyszentélye, a Kósz-szigeti Aszklépieíon (Ἀσκληπιεῖον), dór dialektusban Aszklapieíon (Ἀσκλαπιεῖον), ebből klasszikus-latinosan Aesculapium néven ( ajszkulapíum -ként ejtve) volt ismeretes.


Hippokratész - szobor (Peter Paul Rubens alkotása, 1638-ból)

A hippokratészi eskü

Latinul Hippocratis Jusjurandum, valószínűleg a Hippokratészt megelőző időszakból (i.e.VI.századból) származik, csak Hippokratész révén vált szélesebb körben is ismertté. Az eskü hagyományosan a Kósz szigetén működött, Aszklépiosznak hódoló orvospapok fogadalmi szövege volt. Részlet az antik szövegből:

„Esküszöm Apollónra, az orvosra és Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és az összes istenekre és istennőkre - tanúkul híva fel őket - hogy meg fogom tartani képességem és szándékom szerint a következő esküt és írott kötelezvényt. [...] Gyógyböjti (diaetetikus) rendeléseimet képességem és szándékom szerint a betegek hasznára fogom elvégezni, nem pedig ártalmára és kárára. És halált okozó szert nem fogok senkinek sem kiszolgáltatni, még kérésére sem, sőt ilyenféle tanácsot sem fogok adni, és hasonlóképp nem fogok adni nőnek sem magzatelhajtószert. [...] És nem fogok vágni még hólyagkőbetegségben szenvedőket sem, hanem útjukból kitérek majd azon mesterembereknek, akik ezt a gyakorlatot űzik. És ahány házba csak belépek, a betegek hasznára fogok belépni, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól, főleg pedig a nemi visszaélésektől, úgy női, mint férfi testtel, mind a szabadokkal, mind pedig a rabszolgákkal szemben. És ha olyat látok vagy hallok orvosi kezelés közben vagy akár a therápia körén kívül az emberek életéről, amit nem szabad kifecsegni, azt el fogom hallgatni, abban a véleményben, hogy az efféle dolgokat szent titkok módjára kell megőrizni. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek történjék ennek ellenkezője."


Aszklépiosz szobra az Athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban
A törvény néven emlegetett eskü egy nem emlegetett és nem is esküdött, de annál alapvetőbb részlete: „Szent dolgokat csak szent embereknek mutatunk meg..."


18. századi Aszklépiosz-szobor a Schönbrunni kastély kertjében, Bécsben

A Hippokratészi eskü "modern" változata a Dr. Louis Lasagna, által 1964-ben bevezetett és széles körben elterjedt "új hippokratészi eskü, avagy a Lasagna-eskü".

Helyesebben szólva a '64 óta zengett eskü nem igazi eskü, mert nincs tétje, és a legkevésbé sem Hippokratész-i. Úgyhogy szabatosan érdemesebb is a jövőben "Lasagna-eskü" (ejt: Lazannya-eskü) gyanánt emlegetni.

Hippokratészi eskü angolul :

(Original, translated into English)

" I swear by Apollo, the healer, Asclepius, Hygieia, and Panacea, and I take to witness all the gods, all the goddesses, to keep according to my ability and my judgment, the following Oath and agreement: To consider dear to me, as my parents, him who taught me this art; to live in common with him and, if necessary, to share my goods with him; To look upon his children as my own brothers, to teach them this art.

I will prescribe regimens for the good of my patients according to my ability and my judgment and never do harm to anyone.

I will not give a lethal drug to anyone if I am asked, nor will I advise such a plan; and similarly I will not give a woman a pessary to cause an abortion.

But I will preserve the purity of my life and my arts.

I will not cut for stone, even for patients in whom the disease is manifest; I will leave this operation to be performed by practitioners, specialists in this art.

In every house where I come I will enter only for the good of my patients, keeping myself far from all intentional ill-doing and all seduction and especially from the pleasures of love with women or with men, be they free or slaves.

All that may come to my knowledge in the exercise of my profession or in daily commerce with men, which ought not to be spread abroad, I will keep secret and will never reveal.

If I keep this oath faithfully, may I enjoy my life and practice my art, respected by all men and in all times; but if I swerve from it or violate it, may the reverse be my lot.

Lasagna-eskü :

The Hippocratic Oath: Modern Version

I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant:

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in  whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with  those who are to follow.

I will apply, for the benefit of the sick, all measures [that] are  required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic  nihilism.

I will remember that there is art to medicine as well as science, and  that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's  knife or the chemist's drug.

I will not be ashamed to say "I know not," nor will I fail to call in  my colleagues when the skills of another are needed for a patient's  recovery.

I will respect the privacy of my patients, for their problems are not  disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread  with care in matters of life and death. If it is given me to save a  life, all thanks. But it may also be within my power to take a life;  this awesome responsibility must be faced with great humbleness and  awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God.

I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous  growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's  family and economic stability. My responsibility includes these related  problems, if I am to care adequately for the sick.

I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure.

I will remember that I remain a member of society, with special  obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body  as well as the infirm.

If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected  while I live and remembered with affection thereafter. May I always act  so as to preserve the finest traditions of my calling and may I long  experience the joy of healing those who seek my help.

 

Written in 1964 by Louis Lasagna, Academic Dean of the School of  Medicine at Tufts University, and used in many medical schools today.

 


Hippocratic Oath

Hippocratic Oath - Classical version, pbs.org
http://www.pbs.org/wgbh/nova/doctors/oath_classical.html

Hippocratic Oath - Modern version, pbs.org - Oath of Lasagna
http://www.pbs.org/wgbh/nova/doctors/oath_modern.html


A hippokratészi könyvek, fönnmaradt művek:

 • Horkosz - Az eskü
 • Általános tartalmú művek
  • Propedeuntikus művek
  1. Nomosz - A törvény
  2. Peri iértu - Az orvosról
  3. Peri euszkhémoszünész - A tisztességről
  4. Parangelai - Utasítások
  5. Kat' iétreion - Az orvosi műhelyben
  • Egyetemes orvostudományi művek
  1. Peri hebdomadón - A hetes számról
  2. Peri nuszón - A betegségekről
  3. Peri khümón - A nedvekről
  4. Peri topón kat'anthrópon - Az emberi test helyeiről
  5. Aphoriszmoi - Aforizmák
  • Orvosbölcseleti művek
  1. Peri aerón hüdatón topón - A levegőről, a vizekről és a helyekről
  • Népszerű felolvasások
  1. Peri arkhaiész iétrikész - A régi orvostudományról
  2. Peri tekhnész - Az orvos mesterségről
  3. Peri phüszeón - A levegőről
 • Monográfiák
  • Anatómiai művek
  1. Peri anatomész - A boncolásról
  2. Peri kardiész - A szívről
  3. Peri adenón - A mirigyekről
  4. Peri oszeton phüsziosz - A csontok természetéről
  • Embriológiai művek
  1. Peri gonész - A spermáról
  2. Peri phüsziosz poidiu - A gyermek természetéről
  3. Peri szarkón - Az izmokról
  • Fiziológiai és általános patológiai művek
  1. Peri phüsziosz anthrópu - Az emberi természetről
  • Speciális patológiai művek
  1. Peri pathón - A bajokról
  2. Peri tón entosz pathón - A belső bajokról
  3. Peri nuszón - A betegségekről
  4. Peri hirész noszu - A szent betegségről
  • Szemészet
  1. Peri opsziosz - A látásról
  • Nőgyógyászat
  1. Peri günaikeón - A női bajokról I-II
  2. Peri günaikeisz phüsziosz - A női természetről
  3. Peri aphorón - A terméketlen nőkről
  4. Peri epiküésziosz - A túltermékenyülésről (superfecundatio)
  5. Peri heptaménu - A héthónapos magzatról
  6. Peri oktaménu - A nyolchónapos magzatról
  7. Peri parthenión - A szüzek betegségeiről
  8. Peri odontophüiész - A fogzásról
  • Kórtörténeti művek
  1. Epidémión biblia hepta - Az Epidémiák hét könyve
  • Prognosztikus művek
  1. Kóakai prognószeisz - Kószi prognózisok
  2. Prognósztikon - A prognózisok könyve
  3. Prorrhétikon - A kórjóslatok
  • A krízisek tanaival foglalkozó művek
  1. Peri kriszeón - A krízisekről
  2. Peri kriszimón - A kritikus napokról
  • Dietetikus művek (belgyógyászat)
  1. Peri diaitész oxeón - Az akut betegségek életrendjéről
  2. Peri diaitész hügieinész - Az egészséges étrendről
  3. Peri diaitész - Az étrendről (négy könyv)
  4. Peri hügrón khésziosz - Az italok használatáról
  5. Peri trophész - A táplálékról (aforizmagyűjtemény)
  • Sebészeti művek
  1. Peri arthón - Az ízületekről
  2. Peri agmón - A törésekről
  3. Mokhlikon - Az emelő könyve
  4. Peri tónen té kephalé trómatón - A fejsérülésekről
  5. Peri helkón - A sebekről
  6. Peri haimorrhoidón - Az aranyérről
  7. Peri szüringón - A fisztulákról

 

 

A hippokratészi könyvek, fönnmaradt művek:

 • Horkosz – Az eskü
 • Általános tartalmú művek
  • Propedeuntikus művek
  1. Nomosz – A törvény
  2. Peri iétru – Az orvosról
  3. Peri euszkhémoszünész – A tisztességről
  4. Parangelai – Utasítások
  5. Kat' iétreion – Az orvosi műhelyben

  • Egyetemes orvostudományi művek
  1. Peri hebdomadón – A hetes számról
  2. Peri nuszón – A betegségekről
  3. Peri khümón – A nedvekről
  4. Peri topón kat’anthrópon – Az emberi test helyeiről
  5. Aphoriszmoi – Aphori(s)zmák

  • Orvosbölcseleti művek
  1. Peri aerón hüdatón topón – A levegőről, a vizekről és a helyekről

  • Népszerű felolvasások
  1. Peri arkhaiész iétrikész – A régi orvostudományról
  2. Peri tekhnész – Az orvos mesterségről
  3. Peri phüszeón – A levegőről
 • Szakirodalom - Monográfiák
 • Bonctani (anatomiai)  művek
 1. Peri anatomész - A boncolásról
 2. Peri kardiész - A szívről
 3. Peri  adenón - A mirigyekről
 4. Peri oszeton phüsziosz - A csontok  természetéről
  • Ébrénytani (embrüológiai) művek
  1. Peri gonész – A nemzésről / ondóról
  2. Peri phüsziosz poidiu – A gyermek természetéről
  3. Peri szarkón – Az izmokról / A húsokról

  • Élettani (physiologiai) és általános kórtani (pathologiai) művek
  1. Peri phüsziosz anthrópu – Az emberi természetről

  • Részletes kórtani (speciális pathologiai) művek
  1. Peri pathón – A bajokról
  2. Peri tón entosz pathón – A belső bajokról
  3. Peri nuszón – A betegségekről
  4. Peri hirész noszu – A szent betegségről

  • Szemészet
  1. Peri opsziosz – A látásról

  • Nőgyógyászat - Magzattan
  1. Peri günaikeón – A női bajokról I-II
  2. Peri günaikeisz phüsziosz – A női természetről
  3. Peri aphorón – A meddőkről / A terméketlen nőkről
  4. Peri epiküésziosz – A túltermékenyülésről (superfecundatio)
  5. Peri heptaménu – A héthónapos magzatról
  6. Peri oktaménu – A nyolchónapos magzatról
  7. Peri parthenión – A szüzek betegségeiről
  8. Peri odontophüiész – A fogzásról

  • Kórtörténeti művek
  1. Epidémión biblia hepta – A járványtan (az epidémiák) hét könyve

  • Prognosztikus művek
  1. Kóakai prognószeisz – Kószi prognózisok
  2. Prognósztikon – A prognózisok könyve
  3. Prorrhétikon – A kórjóslatok

  • A válságok (krízisek) tanaival foglalkozó művek
  1. Peri kriszeón – A válságokról (krízisekről)
  2. Peri kriszimón – A válságos (kritikus) napokról

  • Étrendi (Dietetikus) művek (belgyógyászat)
  1. Peri diaitész oxeón – A heveny (akut) betegségek életrendjéről
  2. Peri diaitész hügieinész – Az egészséges étrendről
  3. Peri diaitész – Az étrendről (négy könyv)
  4. Peri hügrón khésziosz – Az italok használatáról
  5. Peri trophész – A táplálékról (aforizmagyűjtemény)

  • Sebészeti művek
  1. Peri arthón – Az ízületekről
  2. Peri agmón – A törésekről
  3. Mokhlikon – Az emelő könyve
  4. Peri tónen té kephalé trómatón – A fejsérülésekről
  5. Peri helkón – A sebekről
  6. Peri haimorrhoidón – Az aranyérről
  7. Peri szüringón – A sipolyokról (fisztulákról)

 

 

 

Tóth Béla: Elhantolt hegedűk

Az Adriától Amerikáig

Monostori László: II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv

Globalizációs végjáték

Polner Zoltán: Csillagok tornácán

Kilófaló finomságok

Péter László: Radnóti Miklós

Péter László: Szegedi számadás

George Soros - könyvhirdetés

Varga András: A régi Szeged

Churchill, Hitler és a szükségtelen háború

A tudás még nem bölcsesség

Péter László: Mindenkor csak feléd nézek, Szeged

Monostori László: Szeged könyvkereskedése és könyvterjesztése 1835-1998

Monostori László: Nándorfehérvár emlékezete, 1456-2006

Csapody Miklós: „Nehéz útra keltem”...

Gyilkos vagy humánus gazdaság

Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején

Juhételek

Lakomakönyv