www.ujszeged.hu
2024. Ígéret hava (Május) 20.-a - Bernát neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Évforduló: Pünkösd hétfő


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Gályapadból laboratórium...”
(Németh László)
Péter László
ny. egyetemi tanár, irodalomtörténész, várostörténész, nyelvész, folklorista

(Jánoshalma, 1926. jan. 21.)
Pályakép

Tanulmányok: 1931- elemi iskola, Mindszent, 1933- Szőreg; 1935- Baross Gábor Gimnázium, Szeged. 1943: érettségi (kitüntetéssel). 1943- Szegedi Tudományegyetem. 1947: bölcsészdoktori oklevél summa cum laude. 1948: magyar-latin-filozófia szakos középiskolai tanári oklevél.1968- az irodalomtudomány kandidátusa.1991- az irodalomtudomány (az MTA) doktora.

Munkahelyek: 1946- az egyetemi Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárosa; a püspöki diákotthon fölügyelő tanára; 1947-48: a Szegedi Friss Újság munkatársa; 1948: a Pázmány Péter Népi Kollégium igazgatója. 1950: állás nélkül. 1950. dec.- múzeumigazgató Karcagon, 1952- Makón. 1954- a szegedi egyetemi könyvtár munkatársa. 1957. márc. 12.-nov. 19 közt börtönben. 1958- az egyetem szerződéses alkalmazottja. 1961- a Somogyi-könyvtár tudományos munkatársa, főmunkatársa. 1986- az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. 1990- a József Attila Tudományegyetem tanára. 1996- nyugállományban.

Művek

Mai magyar népismeret. Szeged : Szent Gellért Ny., 1947

Egyéniség a népkultúrában. Szeged : Szent Gellért Ny., 1947

Kálmány Lajos : egy nagy magyar folklorista élete. Budapest : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1952

Espersit János : ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955

József Attila Szegeden. Szeged : [Egyetemi Könyvtár], 1955

Juhász Gyula a munkásmozgalomban. Szeged : Hazafias Népfront, 1961

Juhász Gyula a forradalmakban. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1965

Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged : Szeged Megyei Város Tanácsa, 1974

Szeged utcanevei. Szeged : Szeged megyei Város Tanácsa, 1974

Ady nálunk. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1977

Odessza és a magyarok. Szeged : Somogyi-Kvt., 1978

József Attila közöttünk : Makón, Szegeden, Vásárhelyen. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1980

Így élt Juhász Gyula. Budapest : Móra, 1980; 1983

Bartók Szegeden. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1981

Szeged. [Budapest] : Panoráma, 1981, 1986

Kodály Szegeden. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1982

Annák, szerelmek : nőalakok Juhász Gyula költészetében. Szeged : Somogyi-önyvtár., 1983

Szegedi örökség. Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983

Kilenc írás Juhász Gyuláról. Békéscsaba : Megyei Könyvtár, 1983

Makói kis tükör. Makó : Makó. Tanács, 1985

A szerette város : írások Szegedről. Budapest : Szépirod. Kvk., 1986

Jerney János, 1800-1855. Szeged : Jerney Általános Iskola, 1988

A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. Szeged : Szegedi Ny., 1989

Móra Ferenc. Kiskunfélegyháza : Városi Tanács, 1989

Szegedi ferencesek. Szeged : Somogyi-könyvtár, 1991

Szőregi délutánok : Írások Szegedről. Budapest : Püski, 1994

Magyar írók, költők textológiai nézetei. Szeged : JATEPress, 1995

Mindörökké Szeged : válogatott írások. 1997

Tömörkény világa : cikkek, tanulmányok. Budapest : Lord, 1997

Szeged [Képeskönyv. Nagy Botonddal]. Szeged : Grimm, 1998, 1999, 2000, 2004

Szegedi seregszámla : válogatott írások. Szeged : Bába, 1999

Móra műhelyében : cikkek, tanulmányok. [Budapest] : Pannonica, 1999

József Attila nyomában : válogatott írások. [Budapest] : Argumentum, 2000

Az ezeréves Szőreg : cikkek, tanulmányok. Szeged-Szőreg : Szőregi Településrészi Önkormányzat, 2001

Kívül a körtöltésen : irodalmi tanulmányok. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2001

Mindenkor csak feléd nézek, Szeged : válogatott írások. Szeged : Bába, 2001

Szeged : a Városról lakóinak és vendégeinek [Apró Ferenccel]. Szeged : Grimm, 2002

Szegedi számadás : válogatott írások. Szeged : Bába, 2002

Juhász Gyula : válogatott írások. [Budapest] : Argumentum, [2002]

Szegedi tudósítások : válogatott írások. Szeged : Bába, 2003

Magyarország : kulturális értékeink, természeti kincseink [Képeskönyv. Nagy Botonddal]. Szeged : Grimm, 2003

14 írás József Attiláról. Szeged : Bába, 2005

Feleségem pályaképe : Péter Lászlóné Lakatos Klára Aranka élete és halála. Szeged-Szőreg : Szerző, 2005

Néprajz, népműveltség : két tanulmány, 1948, 1949. Szeged : Bába, 2005

Népköltészet és irodalom. Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006

1956 : előtt, alatt, után. Szeged : Belvedere Meridionale, 2006

A Város cselédje : újabb tanulmányok. Szeged : Bába, 2006

Irodalom

Lisztes László: A szegedi műhely. 2. A Somogyi-könyvtár. In: Könyvtáros, 1977. augusztus, p. 451-453.

Apró Ferenc: Péter László munkássága. Bibliográfia. Szeged, 1986. 351 p. (a bibliográfia folytatása: Írások Péter László 70. születésnapjára)

Tóth Ferenc: Péter László, Szeged művelődéstörténésze. In: Honismeret, 1986/4. p. 49-51.

Sz. Simon István: A Péter László-jelenség. In: Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. december, p. 199-200.

Gyuris György: A bibliográfus. In: Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. december, p. 203-205.

Gyuris György: Könyvtáros volt a helytörténész és irodalomtudós. Beszélgetés dr. Péter László kandidátussal. In: Könyvtáros, 1987. április, p. 195-198.

Halász Miklós: A város mostohagyereke. In: Suttog a város. Szeged, 1989. p. 47-51.

Tandi Lajos: Mindörökké Szeged. A fődíjas: Péter László irodalom- és helytörténész. In: Szeged, 1995. március, p. 5-7.

Írások Péter László 70. születésnapjára. Szerk. Apró Ferenc és Gyuris György. Szeged, 1996

Hollósi Zsolt „Szeged legnagyobb kincse: a múltja” : beszélgetés Péter László irodalomtörténésszel. In: Tiszatáj, 1998/3. p. 36-63.

Péter László: „Szerettek s űztek”. In: Szeged, 1999. december, p. 186-187.

Péter László hetvenöt éves. Szerk. Polner Zoltán. Szeged : Dr. Péter Lászlót köszöntő baráti kör, 2001

Kovács Sándor Iván: Hűség a plebejus elvekhez : Péter Lászlóról Juhász Gyula ürügyén. In: Szeged, 2003. május, p. 34-35.

Alapítványt alapító okirat (Péter László Várostörténeti Alapítvány). In: Szegedi Műhely, 2005/3. p. 248-249.

Nagy L. János: Péter László 80 éves. In: Magyar nyelv, 2006/2. p. 249-250.

Kováts Dániel: Péter László nyolcvan éve. In: Honismeret, 2006/2. p. 84-85.

Ruszoly József: Magister sanctae memoriae : Péter László a Városról - nálunk, a Szegedben. In: Szeged. 2006. január, p. 21-26.

Díjak, elismerések

1983: Kodály-emlékérem
1984: a Művészeti Alap díja
1989: Toldy-emlékérem
1991: 56-os emlékérem
1992: Szeged díszpolgára
1993: Szinnyei József-díj
1995: a Szegedért Alapítvány fődíja
1996: Tiszatáj-díj
2001: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
2001: Klebelsberg-díj.

Interneten

Péter László 80 éves - virtuális kiállítás
Péter László

FORRÁS

 

PÉTER LÁSZLÓ

(*Jánoshalma, 1926. jan. 21.)

ny. egyetemi tanár, irodalomtörténész, várostörténész, nyelvész, folklorista.

   

 • Szülei: P. Gergely (Csíkmadaras, 1882-Szőreg, 1967) csendőr tiszthelyettes, Cselenák Ágnes (Veprőd, 1894- Szőreg, 1968). Felesége 1951-től Lakatos Klára Aranka (1926-2005) tanárnő.
 • Tanulmányai: 1931- elemi iskola, Mindszent, 1933- Szőreg; 1935- Baross Gábor Gimnázium, Szeged. 1943: érettségi (kitüntetéssel). 1943- Szegedi Tudományegyetem. 1947: bölcsészdoktori oklevél summa cum laude. 1948: magyar-latin-filozófia szakos középiskolai tanári oklevél.1968- az irodalomtudomány kandidátusa.1991- az irodalomtudomány (az MTA) doktora.
 • Munkahelyei: 1946- az egyetemi Magyar Nyelvtudományi Intézet könyvtárosa; a püspöki diákotthon fölügyelő tanára; 1947-48: a Szegedi Friss Újság munkatársa; 1948: a Pázmány Péter Népi Kollégium igazgatója. 1950: állás nélkül. 1950. dec.- múzeumigazgató Karcagon, 1952- Makón. 1954- a szegedi egyetemi könyvtár munkatársa. 1957. márc. 12.-nov. 19 közt börtönben. 1958- az egyetem szerződéses alkalmazottja. 1961- a Somogyi-könyvtár tudományos munkatársa, főmunkatársa. 1986- az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. 1990- a József Attila Tudományegyetem tanára. 1996- nyugállományban.
 • Kitüntetései: 1983: Kodály-emlékérem. 1984: a Művészeti Alap díja. 1989: Toldy-emlékérem. 1991: 56-os emlékérem. 1992: Szeged díszpolgára. 1993: Szinnyei József-díj. 1995: a Szegedért Alapítvány fődíja. 1996: Tiszatáj-díj. 2001: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje. 2001: Klebelsberg-díj.
 • Címe: Szeged-Szőreg, Szerb u. 60. 6771. Telefon, -fax: (62) 405 602. Zsebtelefon: (30) 3 491 479. E-mail: peterl@hung.u-szeged.hu.
 • Művei:

  Írta
  Mai magyar népismeret. 1947.
  Egyéniség a népkultúrában. 1947.
  Az ö-zés kérdéséhez. 1952.
  Kálmány Lajos. 1952.
  Espersit János. 1955.
  József Attila Szegeden. 1955. 2005.
  Juhász Gyula a munkásmozgalomban. 1961.
  Juhász Gyula a forradalmakban. 1965.
  Szeged irodalmi emlékhelyei. 1974.
  Szeged utcanevei. 1974.
  Ady nálunk. 1977.
  Odessza és a magyarok. 1978.
  Szőreg monográfiájához. 1979.
  József Attila közöttünk. 1980.
  Így élt Juhász Gyula. 1980. 1983.2
  Bartók Szegeden. 1981.
  Szeged. [Útikönyv.] 1981. 1986.2 2002.3 [Apró Ferenccel.]
  Kodály Szegeden. 1982.
  Annák, szerelmek. 1983.
  Szegedi örökség. 1983.
  Kilenc írás Juhász Gyuláról. 1983.
  Makói kis tükör. 1985.
  A szerette Város. 1986.
  Jerney János. 1988.
  A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. 1989.
  Móra Ferenc. 1989.
  Szegedi ferencesek. 1991.
  Juhász Gyula hálójából. 1993.
  Szőregi délutánok. 1994.
  Magyar írók, költők textológiai nézetei. 1995.
  Mindörökké Szeged. 1997.
  Tömörkény világa. 1997.
  Szeged. [Képeskönyv.Nagy Botonddal] 1998. 1999.2 2000.3 2002.4
  Szegedi seregszámla. 1999.
  Móra műhelyében. 1999.
  József Attila nyomában. 2000.
  Az ezeréves Szőreg. 2001.
  Kívül a körtöltésen. 2001.
  Mindenkor csak feléd nézek, Szeged. 2001.
  Szegedi számadás. 2002.
  Juhász Gyula. 2002.
  Magyarország. [Ungarn. Hungary.] Kulturális értékeink, természeti kincseink. [Képeskönyv. Nagy Botonddal] 2003. 2004.
  Szegedi tudósítások. 2003.
  14 írás József Attiláról. 2005.
  Feleségem pályaképe. 2005.
  Néprajz, népműveltség. 2005.
  Népköltészet és irodalom. 2006.
  A Város cselédje. 2006.
  1956 előtt, alatt, után. 2006.
  Bécsi hármaskönyv. 2006.
  Az én besúgóim. 2007.
  Csongrád megye irodalmi öröksége. 2008.
  Árvízi emlékek Szegeden. 2008. Fényképezte Demcsák Zoltán.
  Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok. 2008.
  Radnóti Miklós. Válogatott írások. 2009.

  Szerkesztette
  Juhász Gyula: Válogatott versek. 1956.
  Eőrsi Júlia: Tiéd a sírig. 1957.
  Réti Ödön: Furcsa népség. 1957.
  Juhász Gyula: Örökség. 1958.
  Juhász Gyula összes versei. 1959. 1964.2 1966.3 1970.4 1974.5 1979.6 1993.7 2002. 8
  Juhász Gyula: Himnusz az emberhez. 1960.
  Móra Ferenc: Tápéi furfangosok. 1962.
  Tömörkény István: Megöltek egy legényt. 1962.
  Tömörkény István: Munkák és napok a Tisza partján. 1963.
  Tömörkény István: A házasság első éve. 1963.
  Juhász Gyula összes művei. 1-9. k. 1963-198l.
  Móra Ferenc: Négy apának egy leánya. 1963.
  Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. 1966.
  Juhász Gyula: Szakállszárító. 1971.
  Tömörkény István: Kinyílt az idő. 1971.
  Dózsa és Szeged. 1972.
  Pusztaszer. 1973. 1981.2 1998.3
  József Attila-breviárium. 1974.
  Móricz Zsigmond: Paprikaszagú levegőben. 1974.
  Tömörkény István: Így volt rendelve. 1974.
  Tömörkény István: Szegedi alakok. 1977.
  Móra Ferenc: Szögedinumdánum. 1979.
  Juhász Gyula: Szegedi kalendárium. 1980.
  Juhász Gyula: Gazdag szegénység. 1983.
  Tápai Antal: Életutam. 1983.

  A Somogyi-könyvtár száz éve. 1984.
  Emlékek a Somogyi-könyvtárról. 1984.
  Bek Pista: Szegedi emlékek. 1985.
  Sőtér István: Szeged könyve. 1986.
  Móra Ferenc: Aranykoporsó. 1987. 1995.2
  Szögedi kincsös kalendáriom. 1989.
  Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata. 1988.
  Tömörkény István: Katona a kötélen. 1989.
  Juhász Gyula: Anna örök. 1990.
  Tömörkény István: Gül Baba zarándokai. Írások Makóról. 1991.
  Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön - Csilicsala Csalavári Csalavér. 1993.
  Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről. 1993.
  Tömörkény István: Két ló bitangságban és más elbeszélések. 1994.
  Tudós tanárok. 1994.
  Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. k. 1994. CD: 2000. 2000.2
  Vajtai István: Közelharc. 1995.
  Vajtai István: A költészet varázsa. 1996.
  Röszke földje és népe. 1996.
  Bálint László: Földesi Tibor. 1998.
  Tömörkény István: Csata a katonával. 1998.
  Tömörkény István: Hétről hétre. 2000.
  Gárdonyi Géza: Szegedi figurák. 2000.
  Rakonczai János: Emlékek, arcképek. 2000.
  Tömörkény István: Szökés a bitófa alól. 2000.
  Tömörkény István: A nép nem tréfál. Sebőkhögyi elbeszélések. 2000.
  Tömörkény István: Hühü. 2000.
  Tömörkény István: János a földdel. 2001.
  Sz. Szigethy Vilmos: Régi szegedi holmi. 2001.
  Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana. 2001.
  Karcag a magyar művelődés történetében. 2001.
  Szatymaz népe és földje. [2002.]
  Feuer György: Tudományos jelentés. Életregény. 2002.
  Szász Béla: Karcag történetéhez. 2002.
  Brusznyai Árpád emlékezete. 2003.
  Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, templomok, házak. 2004.
  Visy József: A klasszikus embereszmény. 2004.
  A célszemély: Bálint Sándor. 2004.
  Juhász Gyula: Válogatott versek 2008.
  Emlékkönyv Móra Ferenc születésének 130. éves jubileumára. 2009.

  Hasonmás kiadás, utószóval, jegyzetekkel
  Móra Ferenc: Az aranyszőrű bárány. 1903. 1979.2 1997.3
  Móra István: Hazaemlékezések. 1979.
  József Attila: Szépség koldusa. 1922. 1980.2
  Tizenkét lap a Délmagyarország történetéből. 1980.
  Móra Ferenc: Somogyi Károly emlékezete. 1923. 1983.2
  Juhász Gyula: Themata. 1983.
  Eperjessy Kálmán: Írások a régi Makóról. 1928. 1984.2
  Keller Lajos: Mindszent története. 1900. 1985.2
  [Dolecskó Terézia] Rézi néni: Szegedi szakácskönyv. 1878. 1985.2
  József Attila: Nem én kiáltok. 1925. 1985.2
  A Somogyi-könyvtár Kossuth-levelei. 1986.
  Szekula Teréz: Szegedi új szakácskönyv. [1907?] 1986.2
  Móra Ferencné szakácskönyve. 1922. 1987.2
  Tömörkény István: Betyárlegendák. 1898. 1988.2
  Sík Sándor: Szegedi klasszikusok. 1989.
  Bálint Sándor: Néprajz és nevelés. 1934. 1991.2
  Lechner Lajos: Szeged újjáépítése. 1891. 2000. 2
  Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelme. 1922. 2006. 2
  Juhász Gyula: Alkohol és irodalom. 2008. 2

Szőreg, 2009. szeptember 4-én.

FORRÁS

 

Az Adriától Amerikáig

Juhász Gyula: Ébredj, magyar!

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán

Bogár László - Magyarország és a globalizáció

Tóth Béla

Juhételek

Globális uralmi rend

Szegedi képeslapok – A képeslapok Szegedje

Halételek

Péter László: A város cselédje

Péter László: Szegedi seregszámla

Gabonakonyha

Aki Európából (is) látta Magyarországot...

Péter László: Árvízi emlékek Szegeden

Vadételek

Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, templomok, házak

Bogár László - Lefelé a létezés lejtőin

Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc: Vádló Bitófák

Tápai Antal : Életutam

Szárnyas ételek