dr. Szabó László

önkormányzati képviselő

a városvédő egyesület alapítója

___________________________________________________________________________

Tisztelt Dél-Újszegediek!

A terület képviselőjeként szembesültem Dél-Újszeged kész terveivel, így nyílt módom “véleményezni” a tervrajzot és a mellékelt iratanyagot. A demokrácia alapját jelentő nyilvánosság biztosítására most ezt, valamint saját észrevételeimet, megjegyzéseimet az Önök rendelkezésére bocsájtom egy megfontoltabb jövő reményében. A gőgös elbizakodottsággal tolakodó, átgondolatlan tervek helyett

– megfelelő demokratikus tájékoztatás esetén – talán már a tervek és a döntések előkészítésében is részt vehetne a helyi lakosság, és a civil városvédelem!

Ahogyan Szeged város főépítészének már élőszóban levélben jeleztem, e terv egészében véve városellenes, és lakóit – különösen Dél-Újszeged lakóit – csakúgy, mint a Város múltját és értékeit egyaránt semmibe veszi.

A dél-újszegedi körút illő lenne, ha a 125 éves nagykörút klasszikus ívét követné… Ha már “körút” a neve, ez talán nem oly különleges elvárás. Ez a “körút” jelenleg akár körré is zárható, eleddig beépítetlen területeken nem kell meglévő építményeket kerülgetnie. Miért kerülgettetünk hát vele rajzokat, terveket, beteg lázálmokat?

Ez a “körút” már a 2001-es “pesti” terven is – a Tiszán ferdén átvezetett híddal – érthetetlenül “csálé”. Ahhoz igazítani Városunk hosszú távú fejlesztését, amit egy pesti cég

– helyismeret nélkül – ideökrendett, Szegednek és minden szegedinek egyaránt megalázó.

Amíg a körutat négyszögesítjük, föláldozzuk Dél-Újszeged egyetlen és utolsó sportpályáját, amire pedig a helyi lakosoknak a kertváros jövőjében – pl. a “kutatási park”-nál – bizonyosan nagyobb szükségük lenne…

Igen sürgető volna azonban, amiről ez a terv sem beszél: a Lövölde és a Kertész, valamint a Kendergyári utcák közötti átkötő utcák – nem egy, de legalább három ilyen utca – nyomvonalának, ill. helyének kijelölése, még az erre alkalmas telkek beépülése előtt. Ha most nem döntünk, később már újonnan épült házakat kell lebontatnunk, vagy elviselnünk három – közel kilométer hosszú – megszakítatlan nyílegyenes utca száguldó csend- és rendbontóit, valamint egy később már jelentősebb sérelmek nélkül föltárhatatlan szalagtelek-rengeteget.

Ezen a tervvázlaton még mindig nem szerepel – a lehetőség szaggatott vonalaként sem – a Dél-Újszegedet (a Lövölde utcától délre) föltáró sugárút. E sugárút mielőbbi kijelölése lenne annak záloga, hogy a Bérkert utca, a Derkovits és a Fő fasor gondatlan tervezése miatt kialakult tarthatatlan állapotot elkerüljük, sőt megelőzzük Dél-Újszeged beépülése során.

Az ide lázálmodott “Europark”-ról, amely egy egészséges Magyarországon lehetne akár “Hungaropark” is, de egy egészséges Szegeden akár “Tisza-park” is, csak annyit, hogy akár a meglévő sportpálya bővítése, vagy – divatos, idegenimádó mai nevén – egy “wellness központ” kialakítása bizonyára jobban szolgálná az itt lakók érdekeit. A két focipálya helyére rendelt bő két focipályányi parkolóval fölvázolt “kereskedelmi központ” pedig elférne bárhol, a Város szélén is!

A megtervezendő és kialakítandó déli, új sugárút mentén, a hídfőtől és a jelenleg beépített részektől délebbre már valóban a városrész érdekeit szolgálhatná.

Egy ekkora létesítmény jelen elhibázott helyén akkora hatással lehet környezetére, hogy önmagában megteremtheti és bedugíthatja az új híd forgalmát

A II. Világháborúban amerikai bombázók által elpusztított vasúti híd már a közben fölépült klinikai tömb miatt sem állhat újra az eredeti helyén. Az évtizedes és helyes terv szerint a Várostól délre, szinte egyenes pályán átvezethető a vasútvonal. Ezesetben a jelenlegi, amúgy is elsorvasztott Újszegedi Állomás megszűnik. Természetesen, gondosabb tervezéssel egy új, szebb, modernebb állomás Dél-Újszegeden, egy (sugárúton) jól megközelíthető helyen kialakítható. Ez a mostani beteges terv azonban minden lehetséges hátrányt előirányoz: a vonat végigdöcög Újszegeden, megálló nélkül. Három sikítóan éles kanyart ír le fölöslegesen az eredeti egy nagyívű helyett. Használja a régi töltést több fölösleges vasúti kereszteződést kialakítva, ill. konzerválva. Mindez a félreértelmezett “spórolás” jegyében, hogy egy közös lábon álljon a leendő közúti és a vasúti híd. Ez eddig sehol e hazában nem vált be: Az Algyői híd, majd utóbb a Dunaföldvári híd is páros hidakká lettek, közút és vasút külön, önálló lábakon.

A “megszűnő vasútvonal-szakasz”, avagy a vasútpálya alól fölszabaduló töltés hátát egy Európának is példát adóan a füstterhelés fölé emelkedő kerékpárút kialakítására kell fönntartani. A közutakat ekként a töltés alapjának szintjében kell átvezetni, a kerékpárútnak megszakítatlanul fölüljáró-jelleget biztosítva. Ez a kerékpárút megoldhatja Szeged belvárosának Dél-Újszegeddel, Szőreggel, sőt az azon túli falvakkal, a védendő értékes erdők körül kialakítandó kiránduló övezettel való összeköttetését is. Ez a kerékpárút a Szegedet Temesvárral – a lemaradó Szeged helyét átvevő, leendő régióközponttal – is összekötő euro-regionális kerékpáros turizmusunk és helyi kirándulásaink egyik alapútvonala lehet…

Az amerikai bombázást is túlélő, de a posztkommunista rablóprivatizációban csaknem teljesen eltűnő kendergyár jellegzetes műemlék-jellegű ipari csarnokainak utolsó hírmondóját bármelyik “európai” nagyváros megőrizné! Ez a terv ügyet sem vet rá… Nem a meglévő értékekhez tervez, hanem egy vadkapitalista lázálomhoz igazít minden korábbi jelleget, látványosan semmibe véve e nagymúltú Város szebbreményű emlékeit. Ez az ország nem Amerika! Ennek a Városnak múltja és emlékezete van! Ez a Város Európában áll, annak is a közepén! Ez a rang pedig kötelez. Még a betelepülőket, ejtőernyős” városvezetőket is…

Mindemellett az már biztosan senkinek sem tűnik föl, hogy tönkretesszük e sűrű és erőszakos beépítéssel járó fényszennyezéssel Szeged és egyben a Dél-Alföld egyetlen csillagvizsgáló állomását is. Bizonyára majd a Szeged-imádó multi cég finanszírozza gálánsan a csillagda áttelepítését is, meg a védőövezetként majd ott köré telepítendő – fényszennyezéstől mentesítő – terebélyes parkot is. Miként a szinte csak érte épülő hidat is...

A 300 éves Gyevi temetőt, a polgári Fölsőváros, a “selymös város” emlékét szakértői véleményezés nélkül temethettük el. Hatemeletes lakótelep épül “lakópark” címén minden előzetesen mérvadó “szakmai érv” ellenére. A készülő gettó csak egy a jóváhagyott, “szakértett” esetek közül…

Kutyaólak bámulnak a Kelemen utcában a romos Hágival szembeni védett épület tetőteréből egészen a Széchenyi térig. Készen van a “Fekete ház”, amely a “színdinamika jegyében még csak véletlenül sem fekete, mint ahogy eredeti, sötét szürke festéséről a nevét is nyerte. Lebontották a 100. születésnapján a “legszögedibb szögedi” szülőházát. Az utcanévadó Szent-Györgyi házát is az utolsó pillanatban sikerült megmentenem egy szebb kornak és talán egy szögedi “C-vitamin-múzeum”-nak

Mi számít ebben a városban, és mi számít ennek a városvezetésnek?

Most utolsó ipari műemlékeink javarészét és Dél-Újszeged egyetlen sportpályáját is egy – még a körutat is négyszögesítő – városellenes és lakóit is semmibe vevő, képtelen terv gyűri maga alá. Városrész, lakosság, jelleg, érték, emlék nem számít!

Kérem, tanulmányozzák át az Önöknek szánt jövő tervét, és észrevételeiket, megjegyzéseiket juttassák el a www.ujszeged.hu honlapra, de méginkább a Város átmeneti vezetőségének! Bizakodjunk bölcs belátásukban, amíg még nem késő…

Tisztelettel:

Dr. Szabó László

Dél-Újszeged önkormányzati képviselője

a Szögedi Védegylet elnöke

Kelt: Szegeden,

2006. Kikelet hava (március) 23.-án