www.ujszeged.hu
2023. Álom hava (December) 03.-a - Ferenc, Olívia neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Évforduló: Ádvent


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Bevezetés a petícióhoz

            Mi alulírottak, az Európai Unió és más államok polgárai, tisztelettel az alábbi petíciót terjesztjük Önök elé. Tekintve, hogy a jelenlegi szlovák kormány az utóbbi időben a belpolitikájával egy valóságos magyargyűlölő hisztériát gerjeszt, feltép egy régi, rosszul behegedt sebet azáltal, hogy ünnepélyesen megerősíti a II. világháború végén és a rákövetkező években, azaz 1945 és 1948 között az akkori csehszlovák kormány által alkotott törvényeket és rendeleteket. Ezzel kihasználta az akkor elterjedt gyűlölethangulatot, azzal a bevallott céllal, hogy egyszerűen felszámolja saját német- és magyar ajkú kisebbségeit és megteremtsen egy csak szlávok által lakott államot. A "Benes-féle dekrétumok" néven ismert törvényhozás, kihasználva a Nürnbergi Nemzetközi Bíróság határozatait, megpróbálta elűzni magyar és német kisebbségét, kíméletlenül és embertelen körülmények között. Valóban, a háborúban győztes hatalmak engedélyezték a német állampolgárok hazatelepítését a náci Németország által megszállt területekről. A szövetségesek viszont nem ismerték el a magyarság kollektív bűnösségét és a németekkel való azonos besorolásukat, kezelésüket.

Az akkori csehszlovák hatóságok ennek ellenére bevezettek egy magyarellenes törvénykezést. Céljuk volt, a magyarok teljes jogfosztása és vagyonuk elkobzása. Házaik, állataik, földjeik és felszereléseik estek a bosszú áldozatául, kártalanítás reménye nélkül. Tömegesen bocsátották el őket állásaikból, helyette más munkahelyet, megélhetést nem biztosítottak.

.Megállapodás született egy magyar-szlovák lakosságcseréről a kölcsönösség elve alapján. Amíg Magyarország pontosan teljesítette a kijelölt feltételeket, addig a csehszlovákok által erőszakkal kitelepítet magyarok száma messze túlhaladta a Szlovákiába önkéntesen visszatelepülni kívánókét: 100 000 a 70 000-rel szemben. A Szlovákiában maradt, valamennyi magyar ember sorsa lényegesen rosszabbra fordult egészen 1948-ig. Tömeges munkanélküliség, egyes foglalkozásoktól való eltiltás, és egyéb retorziók vártak rájuk. A magyar nyelvű iskolákat bezárták, az egyesületeiket feloszlatták, és mindenféle magyar érzelmű megnyilvánulást büntettek. A 'reszlovákosodás", vagyis a nevek- és keresztnevek szlovákká változtatása, a magyar nyelv megtagadása, egyes állampolgárok számára sorsuk enyhülését hozhatta. Az identitásukat tudatosan vállalókkal szemben az üldözés állandósult és mindenféle zaklatásnak voltak kitéve egészen a koholt vádak alapján elszenvedett börtönbüntretésig.

            1948-ban a kommunista hatalomátvétellel, az új rendszer, valamennyi terhe és szenvedése ellenére, megszüntette az erőszakos "reszlovákosítást", és a magyarok sorsa hasonlítani kezdett a szlovákokéhoz.  A magyarellenesség azonban ott maradt a szovákság köztudatában.

            A 2006'-ban hatalomra került, és ma is regnáló kormány, megpróbálja visszahozni a Benesi törvényeket. Teszi ezt azért, hogy a szlovák lakosság magyargyűlöletét erősítse, azt felszítsa.

A Benes-dekrétumok érvényességét és megváltoztathatatlanságát megerősítve, a kormány célja a csalással szerzett javak megtartása és mindenféle erkölcsi vagy anyagi kártalanítás lehetőségének elodázása, kikerülése.

            Teljesen összeegyeztethetetlen napjainkban (2008-ban), hogy az Európai Unió kebelén, amelynek az alapeszméi a mások tisztetbentartásán, az Emberi Jogokhoz való töretlen ragaszkodáson és a béke következetes fenntartásán nyugszanak, hogy egy tagország saját kisebbsége ellen uszítson, megtagadva tőle saját történelmét, azonosságtudatát az igazsághoz és a jogos kártérítéshez való jogát. Nem lehet nyilvánosan megvédeni azt a bosszúállás szellemében született törvénykezést, amely teljesen szembefordul az Európai Unió szellemével, amelyet alkotmányos kötelessége lenne miden tagországnak védeni és másokkal is betartatni.  Ez a súlyos kötelességszegés veszélyeztet minden őszinte és tartós megbékélést.

            Reméljük, hogy az Európai Unió parlamentje megtalálja azokat az eszközöket, amelyekkel megakadályozza egy már letűnt kor téves ideológiájának feltámadását.

Mindazoknak, akik részéletesebben érdeklődnek e kérdés iránt, rendelkezésükre bocsátjuk a petíció eredei, részletesebb és bőségesen dokumentált változatát. A címe is felidézi a kor szellemét, amelyben az  fogantatott:"BENES  az örök, a kőbe vésett"

 A fentiek alapján: alulírottak, mint az Európai Unió polgárai, illetve nem uniós országok demokratái azzal az alábbi

Petícióval

fordulunk az Európai Unió Parlamentjéhez, hogy a volt Csehszlovák Köztársaság magyar és német nemzetiségű polgárainak 1945-1948 években történt meghurcolása és az ezzel összefüggésben ma is élő joggyakorlat miatt előállt helyzetet rendezze illetőleg a szlovák kormányt erre bírja rá.

Kérjük, hogy a Parlament tűzze napirendre a Benes-dekrétumok, a Szlovák Nemzeti Tanács és egyéb a (cseh)szlovák hivatalos szervek által a kérdéses időszakban alkotott  - a magyar és német kisebbséget súlyosan diszkrimináló-  jogszabályok ügyét. Ennek során vizsgálja meg azok európi uniós jogrendszerrel való összeegyeztethetőségét.

Mi alulírottak, az igazságosság és az emberi jogok védelme iránti elkötelezettségünk alapján kérjük Szlovákia (a volt Csehszlovák Köztársaság alkotórésze) magyar és német nemzetiségű polgárainak - 1945-1948 években történt meghurcolásuk miatti - erkölcsi és anyagi kárpótlását, az emberi áldozatok, fizikai szenvedések, illetve a kisebbségi (vagy a kisebbségek életében fontos szerepet játszó) társadalmi szervezeteket (beleértve a "közületeket" és egyházakat),  vállalkozókat és magánszemélyeket sújtó anyagi veszteségek következményeinek hathatós enyhítését! Aláírásunkkal támogatjuk a magyar-szlovák megbékélés eszméjét is, és mindazon mozgalmakat és civil szervezeteket (pl. a Never Again Polgári Társulás és a csatlakozott felvidéki civil szervezetek petíciója), amelyek felemelik szavukat e jogtiprás  továbbélése és legitimálása ellen.

Kérjük, hogy a Parlament határozatban szólítsa fel Szlovákiát, hogy a még hatályban lévő inkriminált jogszabályokat  -beleértve az 1948. február 25.-e előtt jogellenes cselekedetek miatti kártérítést kizáró törvényt is-  dereguláció útján helyezze hatályon kívül. Továbbá ezen jogszabályok illetve a hatályban nem lévők miatti joggyakorlat, a Szlovákia (a volt Csehszlovák Köztársaság alkotórésze), illetve a volt Csehszlovák állam által elkövetett bűnök vonatkozásában pedig kövessék meg a szlovákiai magyarságot és németséget, illetve fizessenek méltányos kártérítést számukra a vagyonelkobzások és a lelki megpróbáltatások miatt. Szlovákia vonja felelősségre a még életben lévő és a tárgyi, emberiség elleni bűntetteket elkövető állampolgárait.

Kérjük, hogy a megfelelő válasz elmaradása, illetve a tömeges emberi jogsértést fenntartó szlovák reakció esetén kezdeményezze a Parlament az Európai Unió Tanácsánál a Maastrichti Szerződés 6. Cikk (1) bekezdésének megsértése miatti eljárást (Maastrichti Szerződés 7. cikke szerint), végső soron Szlovákia uniós tagsági jogainak felfüggesztését.

A petíció tartalmát ismerem, és egyetértésemet a petíciós ív aláírásával igazolom:

Név, állampolgárság, szem.ig/útlevél szám, lakcím?, aláírás

 

Tóth Béla: In prigione

Polner Zoltán: Csillagok tornácán

Domonkos László: Nagyenyedi ördögszekér

Írások a Nagyárvízról

Vadételek

A leves hazudik

Varga András: A régi Szeged

Bátyai Gitta: Újszegedi mozaikok

Lengyel András: A „másik” Móra

Juhételek

Péter László: Mindenkor csak feléd nézek, Szeged

Veress D. Csaba: A szegedi vár.

Péter László: Árvízi emlékek Szegeden

Oláh Miklós: A Csillagépület

JAAP SCHOLTEN - Báró elvtárs

Szárnyas ételek

Földbeszántott keserűség avagy az utolsó barázda

Csemer Géza: Löffler-bolt, az a régi szép...

Manipulált mértéktelenség

Raffay Ernő - Szabadkőműves béklyóban Ady Endre