www.ujszeged.hu
2024. Ígéret hava (Május) 19.-e - Ivó, Iván neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés
Évforduló: Pünkösd vasárnap


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Irattár

Lövölde utca szélesítésével és útépítésével kapcsolatos lakossági fórum (emlékeztető 2006. október 16.)

2006-11-06

Emlékeztető
A 2006 október 16-i 17-18.30 óráig tartott lakossági fórumon elhangzottakról.

Témája: Lövölde utca szélesítésével és útépítésével kapcsolatos megbeszélés.

Jelen voltak: Dr. Szabó László Újszeged önkormányzati képviselője
A Szögedi Védegylet elnöke
Novák Gyula mérnök, Szegedi Víziközmű Működtető
és Fejlesztő Rt. vezérigazgatója
Dr.Molnár László SZMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda Vezetője
Katona Gyula Szegedi Csatornamű Társulat elnöke

Feljegyezte: Havrincsák Józsefné

Az október 16-i fórum összehívását Novák Gyula úr kezdeményezte. Az egybegyűlteknek elmondta, hogy az utca lakóinak érdekeit képviselve és szolgálva szeretnék az utat rendbe tenni, természetesen sokkal jobbra elkészíttetni, mint az a csatornázás előtt volt.
A felmérést az utcában elvégezték, megállapították, hogy az 5,5 méteres szélességű út mindenképpen megépülhet, ehhez kisajátítás nem szükséges. Ebben az esetben járda építése nincs. Amennyiben a lakók járdát is szeretnének, úgy azt kétféle módon lehet megoldani.
1. Városi pénzből, de az csak a következő lépésben lehetséges, a város részéről, mert pillanatnyilag ez a munkálat a költségvetésben és a tervben nem szerepelt, a jelen városvezetés távlati tervében sem szerepel.
2. Kisajátítással, aminek a jelenleg felmért ára attól függ négyzetméterenként, hogy 5 évnél régebbi, 5 éven belüli építkezés, ill. beépítés nélküli telek. Nevezetesen 6 ezer, 7 ezer ill. 5 ezer 5 száz forint.
A kisajátítás is két változatot ölel fel:
1. Vagy elfogadja a lakos a felkínált összeget,
2. Vagy felajánlja a város részére térítés nélkül. (ebben az esetben járda…)

Mindenkit felkeresnek az érintettek közül személyesen. Amennyiben megegyezés születik, az írásba fektetve, szerződésen alapul. A szerződésekbe azt is beleveszik, hogy mi az, amit a város vállal és mi az, amit a lakos.
Ha megtörténhet a kisajátítás mindenütt, nyílt árok rendszerű vízelvezetést garantálja a város, valamint a járdát.
Hozzá kell tenni, hogy az útépítés meg lesz 2006 nov.17-ig, a helyieknek semmi kötelezettségük nincs arra, hogy a lakosok a felajánlott összeget elfogadják, ami a városnak + 37 millió Ft. feletti kiadást jelent.
Amennyiben a kisajátítás elmarad, a jelenlegi szikkasztó árokrendszer megmarad, amelyet az útépítés befejeztével átmosatnak, kitisztítanak, hiszen az elmondások és az ellenőrzések is az bizonyítják, hogy a munkálatok alatt azok eldugultak. Azután a karbantartás a Szegedi Vízműre tartozik (másik cég!). A járda építését pedig a következű lépésben oldhatják meg, városi pénzből, beláthatatlan határidővel.

1. Több kérdés elhangzott, ismételten a Lövölde út 43. sz. ház kerítésének és bejárójának, 65, 67. számú házak bejáróinak javítása még nem történt meg. Lövölde út 40. sz. ház díszköve megrepedezett, lesüllyedt, ezzel kapcsolatban már az ott lakók jelezték kifogásukat, választ még ez idáig nem kaptak.

2. Az utcában, a Füvészkert vonalában még valamikor parkolót építettek, amely majdnem jó volt, de olyan magas a széle az autó-beállónak, hogy még a szocialista országokból való autók kipufogója is leért. Tiszteletteljes kérése az utcabelieknek, hogy ezen, ha már úgyis javítani kell, segítsenek, legyen egy normális parkolója a Füvészkertnek. Ez valóban egy olyan gesztus, ami a város javát is szolgálja. (A Füvészkert egyetemi tulajdon.)
Válasz: A kérést vettük, s ígérjük, hogy megpróbáljuk a parkolót használhatóbbá tenni, és a beálló mélységét csökkenteni.

3. A Lövölde úti telkek végétől a lőtérig egy szolgalmi út fekszik, senki nem használja. Amit elvennének elől, azt esetleg visszakaphatná a tulajdonos a kert végén.
Válasz: Nem rendelkezünk azon terület felett.

4. Török József 161. sz. alatti lakos annak az aggodalmának adott hangot, hogy nem lesz kész november 17-ig az út, mert ahhoz, hogy jó legyen, fél méterre le kell mélyíteni a jelenlegi állapothoz képest. Ha nem így tesznek, az út meg fog roggyanni.
Válasz: Nem én vagyok a kivitelező, azok feladata erről gondoskodni

5. Lőtér bejárótól az Újszőregi utcáig betonkockák biztosították a járdát, de azok összetörtek a csatornázás során.
Válasz: Megnézzük videofelvételről, s amennyiben a kérés megállja a helyét, megjavítjuk. Így kapásból nem tudok jobb feleletet adni.

6. A Lőtér felé a vízelvezető a munkálatok során eldugult az Újszőregi utcában. Kérjük a javítását.
Válasz: Megnézzük

7. Mikor jöhet be a busz, legalább a régi megállóig? Félünk, hogy beköszönt az esős idő, nehéz a gyerekekkel a sarokig is elmenni.
Válasz: Azonnal intézkedem. /Novák úr telefonált, majd folytatta feleletét/ A csatornatetőket kell megigazíttatnom, valamint az Akácfa utca Lövölde út találkozásánál az utat megjavíttatnom. Holnap ezeket a munkákat elkezdik, (garantálom), amint kész másnap már jöhet a busz. (A javítást valóban gyors ütemben elkezdték másnap, a busz azóta a régi végállomásig bejár.)

8. Mikor lesz csatorna? Nagyon várjuk.
Válasz: Ma átadtuk az új rendszert, a szivattyú, átemelő működését 2 hétig teszteljük, azután mindenkit értesítünk külön levélben, de bemondja a rádió, betesszük a Délmagyarország újságba is
. (A próbaüzem egyébként 6 hónapos).
Néhányan szerették volna megnézni a térképet, hogy a mennyi területről kellene lemondani telkükből.
A találkozóhely alkalmatlan volt arra, hogy térképeket nézegessen a lakosság a fél-sötét, szeles utcán, ezért elfogadva Dr. Szabó László képviselő úr indítványát, Novák úrral megállapodtak abban, hogy 19-én csütörtökön fedett helyet biztosítva ezzel kapcsolatban újabb térképekkel alátámasztott tárgyalásra van lehetőség a még álló UTC-pályán. (a külföldi érdekeltségű bevásárló-központ a fölszámolását tervezi)
Október 19-én a találkozó folytatásaként Novák Gyula vezérigazgató úr elhozta az utcaterveket, mely szerint kimutatták, hogy melyik telekből mennyi területre lenne szükség, hogy a csatornázás és az aszfaltozás után jövőre megkezdhessék a nyílt árok rendszerű vízelvezetés és a járda elkészítését, s 2007 novemberével egy valóban elfogadható közúttal, gyalogjárdával, betonos vízelvezetővel ellátott utcát adhassanak át.
Novák úr mindenkit megerősített abban a hitben, hogy az aszfaltozás november 17-ig megtörténik, ez év folyamán. Ígéretet tett egyben, hogy a lista szerinti „kisajátítási” területekről ezen emlékeztetőben minden érintettnek a tudomására juttatja, hogy hány négyzetméter területre van szüksége a városnak. Abban az esetben, ha a kisajátításra lehetőség nyílik, az úttervet módosítani kell, s az aszfaltozás megint csak csúszik, de 2006 november végére, december elejére megtörténik.
Költői kérdésként hangzott el: - Akkor a kötbérezés ugrik, mert új terv szerint kell dolgozniuk? A lakosságra akarják hárítani a késedelmet? Most álltak elő ezzel a gondolattal, talán mentségként?
- A késedelemért nem bennünket kell okolni, hanem a megrendelőt, aki nem tudta mit kér, a tervezőket, kivitelezőket, a meggondolatlan építőket-rombolókat. Hogyan lehet hinni bármilyen ígéretben is ezután, a telekhatár rendbehozatalában, vagy gyalogjáró építésében?
Feleletet nem kaptunk.
Novák úr még egyszer nyomatékosan kijelentette, hogy:
Természetesen, ha a kisajátításra nem lesz lehetőség, pénzhiány, lakók ellenállása, vagy egyéb ok miatt, akkor is az aszfaltozás megtörténik az ígért határidőre, a szikkasztóárok kitisztításával.

A lakókat érintő teleklemondásról a listát 2006-11-06-án Dr. Szabó úr megkapta, s azonnal gondoskodott az érintettek értesítéséről ezen emlékeztetőben, egyben vállalta, hogy értesít mindenkit egy újabb találkozásról Novák úr jelenlétében, ahol a telekrészről való lemondásról előzetes aláírással nyilatkozik.

Az Önt érintő terület, melyről a saját belátására bízva lemondhat :


Kapják: Dr. Szabó László képviselő úr
Novák Gyula vezérigazgató úr.
A Lövölde úti lakók, akik a kérdésben érintettek.

Szeged 2006. november 6.

U.i.: Az azóta is szaporodó gépkocsi-károkért - Dr Szabó László képviselő kérdésére - István Sándor (tel.. 20/ 217 18 74) a kivitelező Hídépítő zrt. művezetője vállalt garanciát.

A Dél-Újszegedre tervezett – helyiekkel máig nem egyeztetett – legnagyobb szegedi bevásárló központ építéséről a külföldi befektető cég a város bizottsági ülésén 2006. nov. 16.-án d.e. 10 órakor a Városháza Házasságkötő termében számol be.

 

Síklaky István - Létbiztonság és harmónia

Dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története

Harmatszedés égi mezőkön

Raffay Ernő - Szabadkőműves béklyóban Ady Endre

Takács Tibor: Huszárok a hadak útján

A leves hazudik

Cukor Blues

Monostori László: II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv

JAAP SCHOLTEN - Báró elvtárs

Lányi András: Az ember fáj a földnek (Utak az ökofilozófiához)

Péter László: 14 írás József Attiláról

Aranyszarvas földjén

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről

Gulyás László : Edvard Bened

Bogár László - Magyarország és a globalizáció

George Soros - könyvhirdetés

Globális uralmi rend

Gárdonyi Géza: Szegedi figurák

Kanyó Ferenc: Világháborúk szegedi hősi halottai

Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész