www.ujszeged.hu
2024. Szelek hava (Április) 23.-a - Béla, Adalbert neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Újszeged logo

Hírlevéltár

2010-07-11 - Szeged átkörzetesítése alkotmánysértéssel és hagyományrombolással...

Szeged átkörzetesítése alkotmánysértéssel, hagyományrombolással...

A képviselők számának csökkentése örvén lázas, de még inkább lázas rémálmokkal ködös és sötét firkálgatásba fogtak a Szeged Városát 8 esztendeje fosztogató helyi balvezetők és "ellenzéki" cinkosaik.
E térkép-szörny szerint nincsen többé Szőreg, nincsen Tápé, nincsen Marostő...
Nincsen többé Szillér ("Petőfi-telep"), de nincs többé Dél-Újszeged sem...

Dorozsma szava pedig csaknem fele annyit ér, mint egy átlagos panelkörzeté!

A teljes történethez kattintson ide: Szeged átkörzetesítése alkotmánysértéssel és hagyományrombolással...


Szeged átkörzetesítése alkotmánysértéssel és hagyományrombolással
...

A képviselők számának csökkentése örvén lázas, de még inkább lázas rémálmokkal ködös és sötét firkálgatásba fogtak a Szeged Városát 8 esztendeje fosztogató helyi balvezetők.
E térkép-szörny szerint nincsen többé Szőreg, nincsen Tápé, nincsen Marostő...
Nincsen többé Szillér ("Petőfi-telep"), de nincs többé Dél-Újszeged mög Királynérétje (gyöngébbek és rácok kedvéért "Királica") sem...

Dorozsma szava pedig csaknem fele annyit ér, mint egy átlagos panelkörzeté!

Ez nem kevesebb, mint alkotmánysértő. Szeged Város balvezetésének főjegyzője e kísérletével a szögedi polgárok alkotmányos jogait veszélyezteti. Az átkörzetesítés sikere esetén pedig - az eggyenlő szavazati joghoz való - alkotmányos jogainkat csorbítja...

Teleki Pál - magyar földrajztudós és térképész miniszterelnökünk - fordul egyet-kettőt a sírjában. De ez ugye nem számít. Nekik biztosan nem...

Derék Városalapítóink és egykori valódi Városatyáink szintúgy fordulnak egyet-kettőt... Az sem számít !

IV. Béla királyunk Szeged városi rangra emelésekor Tápé és Szőreg között jelölte meg a Város helyét is. Éppen ennyire volt jelentős már akkoriban is e két település, mely azóta is - a Hírös Városhoz csatolva is - őrzi saját önazonosság- és különbözőségtudatát. Most e térkép-gólemmel a két meghatározó értékű település (is) elvesztené határait. Azokat a határait melyek bő ezer esztendeje máig is igen világosak és terepidomokkal domborzatilag is jól megkülönböztethetőek, a terepen szemmel is könnyen fölismerhetőek.

Nehezen értelmezhető, ha egy 6500 fős panelkörzet nem túl kicsi ahhoz, hogy önálló körzet legyen, hasonló méretű panelkörzetekkel határoltan, akkor a 6200 fős és hatalmas külterületű, tanyákkal is tűzdelt ősi Tápé miért nem maradhat önálló körzet, megőrizve évszázados történelmi határvonalait és önazonosságát (identitását).

Szétverték a körzetem, Közép-Újszegedet is... A rendszarváltás óta egyetlen veretlen magyar körzetet Szegeden. (A többiben bizony vissza-visszakandikált a magyarellenes neovörös párt-elit egy-egy küldötte hosszabb, vagy rövidebb időkre.)
Az eddigi egyik legnagyobb körzet, Közép-Újszeged nem létezik többé. Vajon miért is?
Nem olyan nehéz kiokoskodni! Nem mindenkinek tetszik az őszinte hang...
Magyar és még csak nem is pártpórázon rángatott, lokálpatrióta gondolkodás: www.ujszeged.hu
Ez bizony zavarja például a "múltat végképp eltörölni" típusú ingatlanpanamákat...
A továbbgyűrűző és tovább gyűrkőző neovörös polipot...

Eddig 7200 szavazópolgárom volt... Most őket 3 fele csapták (majd a megyei jegyző már csak kétfele), míg a legkisebb panelkörzet 6500 lakossal ma is kisebb, mint a "kicsi mérete miatt" szétszaggatott körzetem valaha volt... amely egyébiránt az egyik legnagyobb (a 25-ből az első 5 egyike) volt addig Szegeden... Az eredmény nagy(obb) polgári és kis(ebb) panel körzetek. Vagyis a panellakók szava csaknem kétszer, de a "megyei" helyesbítés szerint is kb. másfélszer annyit ér szegeden, mint a hagyományos és őslakos polgári körzeteké.
Látványos panel-patronálás jogellenesen, alkotmánysértően, a szögediek ellenében. Ez a balvezetés bárdolatlan ármánya.

Ez a körzetmeghatározás alkotmányellenesen hátrányos helyzetbe hozza szögedi polgárok javát. A helyi többséget.
És milyen érdekes: Éppen a tős-gyökeres szögedi őslakosokat!

Nincs többé Szőreg, nincsen Tápé, nincsen Marostő sem...
Nincs többé Móraváros, nincs többé Szillér ("Petőfi-telep") sem...
Ráadásul e "hivatalos" térkép-gányolmány még a Város határait sem ismeri. Érdemes összevetni a régebbivel, amely még ösmerte. Teljes a katyvasz, zsibbasztó a zűrzavar. Mindez olybá tűnik értelmezhetetlenül, hályogos és önös politikai megrendelésre történik. Mi másra is történne valami ma a kilúgozott szellemiségű Szegeden?

Szeged hagyományos történelmi városrészi határai eltörölve.
Helyette itt a neovörös torzszülemény:


A Szögedi Védegylet természetesen föllebbezéssel tiltakozott a gyökértelen balvezetés hagymázos koholmányai ellen.

Föllebbezés Szeged új választókörzeti határainak megállapítása ellen.
Szándékosan léptem túl a hivatali dohos stíluson. Tettem ezt arányosan éppen csak annyira, amennyire volt "szakmai" ez a jegyzői döntés. Bár utóbb már úgy tűnik, a betolakodókkal és fölforgatókkal - a porcelánbolt elefántjaival - szemben már megint túl engedékenyek voltunk... Kicsit szégyellem is ezért magam.

A megyei jegyző a városvédő egyesület (Szögedi Védegylet) és két magánszemély kifogása nyomán részben átrajzolta a szegedi főjegyző alkotmánysértő körzethatárait. Az eredmény valamivel jobb, mint a korábbi rémtérkép (Dorozsmának pl. méretéhez méltó súlya lett), de egyetlen nap alatt egy hiteles és valóban jó újat rajzolni... Természetesen lehetetlen!

A megyei döntés röviden, kivonatolva itt:
A megyei főjegyző határozatának rövid kivonata
A teljes anyag itt elérhető:
Megváltoztatta a megyei főjegyző a szegedi választókerületek határait + TÉRKÉP ( szegedma.hu)

A választókörzeti térkép a megyei jegyző által némiképp orvosolva:


Szeged - Választási körzetek nagyobb térképen való megjelenítése


Új-Szillér, avagy Új-Petőfitelep szét van most is szedve, s egy része Tápéhoz csapva. A 8-as körzet meg moslékoltan vegyesvágott: Öregrókus egy darabkájától a lakótelepi darabokig, Baktói kiskertekig minden van benne...

A neovörös balvezetők által ún. DÉLIKERT- is szét van szedve, de hát az úgyis mondvacsinált körzet volt: az Árpád-kori Szentmihály és 20. századi Gyálarét borgőzős öszvéreként.

Mi halvérű szögediek mindönt lenyelünk! Egyelőre úgy tűnik: Nekünk a gyüttmönt neofiták ócsó vörös forgácsa is jó!

A megyei főjegyző ugyan (részben) orvosolta a Szeged-ellenes (és alkotmányellenes) balfogásokat...
Azt azonban, hogy mennyire lehet hiteles egy ilyen hübele rajzikálás, azt alábbi (nagyítható) térképek alapján eldöntheti mindenki maga:
A két évtizedes körzetrendszer (mely 20 év alatt néhány utcányit változott):

A Szeged ellenes balvezetés körzet-terve:

A megyei jegyző (4 napra rá kiadott) helyesbítése:


Szögedibb és Szöbb Jövendőt!
kíván

Tisztelettel:
Dr Szabó László
Szögedi Védegylet
Városvédő Egyesület
alapító-elnök
www.ujszeged.hu

 

Csonkországunkban a "szabad"-nak gúnyolt sajtót a pártsajtótermékek uralják, melyek a Haza becsülete elé kiszolgált, vagy megbízó pártjaik érdekeit helyezik. E fősodratú sajtó persze pártérdeke(k) szerint szól, vagy hallgat. Amennyiben Ön ezeket részesíti előnyben, úgy örömmel vesszük leiratkozását a hírleveleinkről. LEIRATKOZÁS ITT!

 

Magyarország, a vonakodó csatlós

Péter László: Mindenkor csak feléd nézek, Szeged

Bálint Sándor - A szegedi paprika

Manipulált mértéktelenség

Oláh Miklós: Fejezetek a szegedi várbörtön történetéből

Péter László: Radnóti Miklós

Bogár László - Hálózatok világuralma

Wolf Schenke - A sárgák háborúja

Dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története

Síklaky István - Létbiztonság és harmónia

Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész

Szegedi képeslapok – A képeslapok Szegedje

Lengyel András: „Közkatonái a tollnak...”

George Soros - könyvhirdetés

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről

Harmatszedés égi mezőkön

Mr. Trianon

Varga András: A régi Szeged

Csemer Géza: Szögény Dankó Pista

Tápai Antal : Életutam